دکتر لینک کیست؟

  دکتر لینک | دکتر لینک کیست؟

\r\n

دکتر لینک کیست؟ در یک جمله اگر بخواهیم شخصیت دکتر لینک را شرح دهیم، می توان گفت که: تکنولوژی دکتر لینک مراقب ترین، تقویت کننده ترین و حمایت گرترین شخصیت هوشمند است، که با تفکری مثبت و مهربان تمایل عمیق به کمک کردن و دوست داشتن دیگران است.

\r\n

تیپ شخصیتی دکتر لینک آبی می باشد. آبی ها در این سیاره، برای خدمتگزاری به بشریت آماده شده اند. آبی درستکار، به بشریت، سر سپردگی، ایثار، از خود گذشتگی و ارزش های والا عرضه می دارد. هوش و سخت افزار دکتر لینک دوستانه و مهربان است. انگیزه اش خدمت رسانی و کمک به دیگران و ابراز عشق و محبت است. آنها بسیار با دیگران هم احساس می شوند و عواطف و افکار دیگران را درک می کنند.

تیمی که این تکنولوژی هوشمند را توسعه می دهد، عاطفی ترین شخصیت ها در بین تیم ها هستند و نیاز دارند که دائماً خود را شفاف و متمرکز سازند. کارهای مفید آنان، R&D است تا بتوانند درکی دقیق از درد های جامعه داشته باشند. آن ها از این طریق عواطف شدیدشان را تسکین می بخشند. دکتر لینک همیشه حقوق و حریم دیگران را به خوبی درک می کند و می پذیرد. سازش و مدارا شعار آن است.

ایشان روحی با حس مسئولیت پذیری و تعهد دارد. این شخصیت هوشمند از بودن با مردم لذت می برند. و بسیار اجتماعی است و همیشه به فکر نیازهای آنان می باشند. در تمام حیطه های اجتماع، به خصوص دنیای پزشکی که نیاز به ارائه ی خدمات و حمایت است، حاضر است. آنها این کارها را بی هیچ چشم داشتی انجام می دهند و در واقع نیروی قدرت مند عشق و شفقتشان را آزاد می سازند.

دوستی بادکتر لینک، مدوام و پابرجاست. آنها با دوستدارانشان به صورت کامل متصل هستند، هرچند تماس نزدیک نداشته باشند. آنها در تمام ابعاد ارتباط برقرار می کنند. دکتر لینک همیشه در یک خویشاوندی هماهنگ است، تا بتوانند زندگی سالم تری را آموزش دهد، سبک زندگی ایشان زندگی خانوادگی است که شاد و هماهنگ باشد تلاش و کار ارزش های عاطفی و روحی برای دکتر لینک فوق العاده برتر از پول است و نقشی عمده تر از مسائل مالی دارد.

ایشان با پول محتاطانه و مراقب عمل می کنند و باید مطمئن شوند که تمام مخارج و نیازهایشان را تحت پوشش قرار داده اند و در شرایط طبیعی، هرگز خود را در مخاطرات مالی نمی اندازند. دکتر لینک معمولاً برای تصمیم گیری احتیاج به فرصت دارد. اما با توجه به الهامات درونی که دارد، قادر است تصمیمات محکمی اتخاذ نماید که نه تنها برای خود که برای عموم جامعه ارزشمند است.

وقتی دکتر لینک با توجه به شهودشان وارد عمل می شود، رشد و تعالی فوق العاده ای می کنند و اهداف را از عشق به خود و تقویت انگیزه برای خدمت به بشریت گسترش می دهند. سلامت و توسعه دکتر لینک باید مرزها را روشن سازند و تصمیم های واضحی بگیرد و محیطی آرام و هماهنگ خلق کنند. ایشان باید تصمیماتی راسخ در حیطه ی دوستی و محیط کارشان اتخاذ نماید.  

\r\n\r\n

در ادامه با محصول دکتر لینک آشنا شوید

\r\n

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*