درباره دکتر لینک

دکترلینک از یک حس متفاوت شروع شد وقتی فهمیدیم می توانیم دنیا را به جایی بهتر تبدیل کنیم. سال ۱۳۸۹ با هدف طراحی یک سامانه حرفه ای و یکپارچه مدیریت درمان، دکترلینک را پایه گذاری کردیم. همیشه سعی کرده‌ایم با افرادی همکاری کنیم که همگی با تغییر موافق باشند. دکترلینک یک محصول تحت وب که با تکنولوژی‌های بروز و زیرساخت مدرن و لایه‌های امنیتی قوی تلاش می کند کلیه ساختارهای مدیریتی یک مرکز مشاوره و روانشناسی را پوشش دهد.

تیم دکتر لینک

اعضای تیم دکترلینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

سعید بیگی

بنیانگذار

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

مریم بیگی

هم‌بنیانگذار

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

شکوفه رسولی

فروش سازمانی

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

نیما نراقی

برنامه نویس ارشد

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

محمد امین مسلمی

برنامه نویس

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

جواد حسین زاده

برنامه نویس

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

سبحان مرادی

مشاوره مالی

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

سهیلا احمدی

مدیر دیجیتال مارکتینگ

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

عاطفه صدیقی

تحلیلگر بازار هدف

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

حسین حبیبی

کارپرداز حقوقی

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

سعید کامرانفر

مدیر امنیت

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

دکتر علی نیک سرشت

مشاوره دکترلینک

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

دکتر عنایت الله شهیدی

مشاور دکترلینک

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

دکتر زهره معینی

مشاور دکترلینک

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

امیرعباس ذولفقاری

طراح

اعضای تیم دکتر لینک: تمرکز ما در دکتر لینک بر روی مراکز مشاوره و رواشناسی، جذب مراجع و درمانجو، نوبت دهی آنلاین و حضوری، حسابرسی سهم درمانگران و برگزاری کارگاه و گروه درمانی می باشد

محمد امیر زینلی

مشاور CRM

داستان شکل گیری دکتر لینک

2010

اولین نسخه دکترلینک را نوشتیم تا نوبت دهی بیمار را در مطب ها از کاعذ و خودکار بی نیاز کند

2012

یک نیاز ویک جرقه؛ تولید اولین سخت افزار با Asterisk بر پایه VoIP با هدف نوبت دهی به بیماران به صورت تلفنی

2013

شکست

2014

تیم‌سازی و شروع دوباره

2016

جذب اولین سرمایه گذار شخصی

خرید سرور قدرتمند، جهت ذخیره سازی و پردازش ها کلان درمانی

2017

بازاریابی کلان؛ شروع ارسال تبلیغات به درمانگران کل کشور

2018

آپدیت سیستم به نسخه 1.9.1

شروع همکاری دکتر لینک به بانک پاسارگاد، اولین سیستم حرفه ای با تسویه آنی با درمانگر پس از هر ویزیت ثبت شده توسط درمانجو

2020

توسعه زیرساخت ابری

ما همیشه برای بهترین بودن تلاش کردیم در این سال کلیه ساختار دکترلینک را روی بستر های هوشمند ابری انتقال دادیم تا همیشه از منابع عالی برخوردار باشیم

2022

توسعه زیرساخت نرم افزاری برای جذب درمانجوی جدید با هوش مصنوعی

و این ما بودیم از سال ۱۳۸۹ تا امروز با کلی موفقیت و پیروزی، شکست، تجربه و چالش های آموزنده
در همه این مدت تلاش کردیم یک شعار داشته باشیم با گذشت این سال ها به یک شعار رسیدیم
باهم بودن قدرت است
بستن