قوانین و مقرارت سیستم دکتر لینک

شما باید از کلیه قوانینی که به واسطه سرویس‌ها در اختیار شما قرار گرفته است، پیروی کنید. استفاده از خدمات ما، به این معنی است که با این شرایط موافقت کرده‌اید. لطفاً برای آشنایی با شرایط استفاده از دکتر لینک این سند را مطالعه کنید.

از سرویس‌های ما سوء استفاده نکنید.

به عنوان مثال از تداخل در سرویس‌های ما یا تلاش برای دسترسی به آنها با استفاده از روشی بجز رابط کاربری و دستورالعمل‌های ارائه شده توسط ما، خودداری کنید.

در صورت عدم تبعیت شما از شرایط یا خط مشی‌های ما و یا در صورت مشکوک شدن به هرگونه سوء عملکرد، ممکن است ارائه سرویس‌ها به شما متوقف گردیده یا به حالت تعلیق درآید.

استفاده از سرویس‌های ما سبب نمی‌شود که مالکیت هرکدام از دارایی ها و حقوق معنوی موجود در سرویس‌های ما یا محتواهایی که به آنها دسترسی دارید، به شما تعلق بگیرد.

محتویی که شما وارد سیستم دکتر لینک می کنید به این معناست که با آگاهی از از هرگونه تهدید وارد سیستم میکنید ما همه تلاشمان را برای نگه داری این اطلاعات برای شما می کنیم. شما می توانید تنها از طریق سیستم از اطلاعات خود خروجی بگیرید.

پرداخت هزینه ها

در صورتی که از سرویس Pay as you go استفاده می کنید شما باید ماهانه فاکتور هایی که صادر می شود را پرداخت کنید، در صورت عدم پرداخت سیستم به صورت خودکار قفل می شود.

همه هزینه ها ابتدای هر سال افزایش خواهد یافت

پشتیبانی سیستم دکتر لینک

ما تنها توسط سامانه مدیریت پشتیبانی امکان پاسخگویی و تعهد به انجام پشتیبانی ها را داریم

اطلاع رسانی

همه اطلاع رسانی های مهم در گروهی که در واتساپ تشکیل شده است انجام می شود و صاحبین قرارداد موظف به بررسی آن می باشند.

بستن