نرم افزار حسابداری یا حسابدار روانشناسی؟

  دکتر لینک | نرم افزار حسابداری یا حسابدار روانشناسی؟

برای یک کلینیک روانشناسی خرید نرم افزار حسابداری مناسب هست یا استخدام حسابدار برای کلینیک روانشناسی؟

این یک پرسش خیلی مهم و زیاد در اکثر کلینیک های روانشناسی می باشد در این پست به این موضوع می پردازیم.

برای اینکه این موضوع را بتوانیم موشکافی کنیم نیاز هست در ابتدا درک عمیقی از نیاز حسابدرسی در یک کلینیک روانشناسی پیدا کنیم. بیایید این موضوع را پرسش چند سوال بررسی کنیم:

 

آیا در مرکز روانشناسی انبار داری وجود دارد؟

آیا در مرکز روانشناسی فروش خورد و زنجیره تامین وجود دارد؟

 

پاسخ این دو سوال منفی است، ما در کلینیک روانشناسی فرایند ها به صورت شراکتی اتفاق می افتندو به این معنی است فرایند حسابداری خیلی پیچیده نیست فقط کافیه یک ابزار مناسب داشته باشیم که فرایند ها را کنترل، تحلیل و مدیریت کند.

 

آیا به حضور ثابت حسابدار در کلینیک روانشناسی نیاز است؟

پاسخ این سوال بله است ولی برای مدت محدود که بتواند ساختار های حسابرسی را در مرکز طراحی کند و با استفاده از نرم افزار حسابداری روانشناسی آن را شخص مسئول کلینیک انتقال دهد.

 

این موضوع که کلینیک های بزرگ نیاز به روانشناس دارند یا خیر

 

پاسخ این سوال هم بله است ولی با حضور نرم افزار حسابداری روانشناسی که در کلینیک می باشد این نیاز برطرف می گردد ولی برای نظارت و ممیزی کار حضور حسابدار به صورت ساعتی در ماه کفایت میکند.

 

چند درصد به نرم افزار حسابداری نیاز دارید و چند درصد به حسابداری روانشناسی؟

۹۰٪ نرم افزار حسابداری روانشناسی

۱۰٪ شخص حسابدار روانشناسی

 

آیا شما چالش های حسابداری در کلینیک روانشناسی دارید؟ با شماره های ۰۲۱۲۲۰۶۷۶۳۵ و ۰۹۱۲۰۰۴۴۸۲۴ تماس بگیرید.

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*