تکنولوژی هوشمند دکتر لینک با استفاده از تحلیل­ های درمانی و رفتاری بیماری­ها و نحوه استفاده دارو در یک جامعه با هر ابعادی می­تواند کمک­ های بشر دوستانه خود را به وزارت خانه­ های هر کشوری ارائه دهد تا بتوانند با سیاست ­های اجرایی خود به خوبی و با قدرت نسبت به رفع مشکلات پزشکی و ریشه کن کردن بیماری­ها در اقصی نقاط کشور اقدام کنند.

دکتر لینک یک بستر کاملاً هوشمند برای تحلیل داده­های عظیم پزشکی Medical Big Data توانایی کامل برای همکاری­های گسترده در این حوزه را دارد.

ارسال پیام
درخواست مشاوره
چه ساعتی تماس بگیریم؟