شرایط استفاده از سرویس‌های ما | تکنولوژی دکترلینک


drlink-technology-terms-conditions
شما باید از کلیه خط مشی‌هایی که به واسطه سرویس‌ها در اختیار شما قرار گرفته است، پیروی کنید. استفاده از خدمات ما، به این معنی است که با این شرایط موافقت کرده‌اید. لطفاً برای آشنایی با شرایط استفاده از دکتر لینک این سند را مطالعه کنید.
از سرویس‌های ما سوء استفاده نکنید.

به عنوان مثال از تداخل در سرویس‌های ما یا تلاش برای دسترسی به آنها با استفاده از روشی بجز رابط کاربری و دستورالعمل‌های ارائه شده توسط ما، خودداری کنید.

شما می‌توانید از سرویس‌های ما فقط به گونه‌ مجاز شناخته شده توسط قانون، از جمله قوانین و مقررات وضع شده از سوی وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات قابل اجرا برای کنترل ورودی و خروجی، استفاده کنید.

در صورت عدم تبعیت شما از شرایط یا خط مشی‌های ما و یا در صورت مشکوک شدن به هرگونه سوء عملکرد، ممکن است ارائه سرویس‌ها به شما متوقف گردیده یا به حالت تعلیق درآید.

استفاده از سرویس‌های ما سبب نمی‌شود که مالکیت هرکدام از دارایی ها و حقوق معنوی موجود در سرویس‌های ما یا محتواهایی که به آنها دسترسی دارید، به شما تعلق بگیرد.

شما امکان استفاده از محتوای سرویس‌های ما را ندارید، مگر اینکه دارنده آن سرویس‌ها به شما اجازه دهد یا بگونه‌ای دیگر به واسطه قانون مجاز به انجام این کار باشید. این شرایط به شما این حق را نمی‌دهند، از مارک یا لوگوهای استفاده شده در این سرویس‌ها استفاده کنید. اعلامیه‌های حقوقی نمایش داده شده در سرویس‌های ما را حذف یا نامفهوم نکرده یا آنها را تغییر ندهید.

سرویس‌های ما محتواهایی را به نمایش می‌گذارند که متعلق به تکنولوژی دکتر لینک نیست.

مسئولیت این محتواها تنها بر عهده شخص و سازمانی است که آن را در اختیار دارد. در صورت دریافت گزارش مبنی بر محتوای نامناسب، جهت بررسی قانونی بودن و رعایت خط مشی ها، محتوا مورد بازبینی قرار می گیرد. همچنین در صورتی که محتوا بصورت منطقی، خط مشی‌ها یا قوانین را نقض کند، آن را حذف کرده یا از نمایش آن جلوگیری می شود.

اعلامیه‌ها، پیام های اجرایی از طریق مسیر “سرویس‌ها” در برنامه برای شما ارسال می شود.

امکان لغو پیام ها برای شما امکام پذیر است.

ارسال پیام
درخواست مشاوره
چه ساعتی تماس بگیریم؟