پزشک خانواده طرحی است که از سال ۸۴ با هدف برقراری عدالت درمانی و خدمات سلامت در کشور آغاز و ابتدا در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اجرا شد. پس از مدتی در تیرماه ۹۱ این طرح در دو استان فارس و مازندران به صورت آزمایشی اجرا شد. اکنون حدود ۴ سال از اجرای این طرح در استان فارس می‎گذرد و فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است.

یکی از مزایای این طرح، ارائه خدمات درمانی به صورت ۱۰ به ۹۰ است یعنی اینکه تنها ۱۰ درصد هزینه درمانی در ساعت کاری پزشک خانواده توسط بیمار پرداخت می‎ شود که رقمی حدود ۲ تا ۳ هزار تومان در مراجعه به پزشکان متخصص است.

سیاست­ های مختلفی در تکنولوژی دکتر لینک برای مدیریت این ماژول درنظر گرفته شده، که به ۳ بخش از آن اینجا اشاره می ­کنیم.
دایره خانواده یا Family Circle
اعتبار سلامت یا healthcare credit
سرویس دکتر سلام Hello Doctor

ارسال پیام
درخواست مشاوره
چه ساعتی تماس بگیریم؟