ده آماری که پزشک باید از مطب خود داشته باشد

  دکتر لینک | ده آماری که پزشک باید از مطب خود داشته باشد

1- صندوق مطب چند درصد دستمزد درمان‌های آن روز را گرفته است؟

\r\n\r\n

این رقم نباید کمتر از ۵۰ درصد باشد. تجربه نشان داده که بیمارانی که پرداخت دستمزد را به آینده موکول می‌کنند، در بسیاری موارد مشکل‌ساز می‌شوند.

\r\n\r\n

۲-  چند نفر وقت درمان خود را کنسل کرده‌اند و چند نفر بدون خبر دادن نیامده‌اند؟

\r\n\r\n

اشکالات سیستم نوبت دهی را باید اصلاح کرد.

\r\n\r\n

۳- چند بیمار جدید ویزیت شده‌اند؟

\r\n\r\n

هر مطب با ریزشی حدود ۱۰ درصد بیماران طی زمان مواجه است؛ پس برای یک رشد منطقی باید حدود ۱۵ درصد بیماران، بیمار جدید باشند.

\r\n\r\n

۴- نسبت درمان‌های پیشنهاد شده به پذیرفته‌شده چقدر است؟

\r\n\r\n

از ده نفری که نامزد درمان هستند ،چند نفر آن را می‌پذیرند؟ این نکته توانایی شما را در عرضه توانایی‌هایتان نشان می‌دهد!

\r\n\r\n

۵- درآمد ساعتی مطب چقدر است؟

\r\n\r\n

این امر به ویژه در مدیریت یک مرکز درمانی و به کار گیری نیرو‌ها و نسبت اشغال یونیت‌ها به درآمد مهم است.

\r\n\r\n

۶- تعداد بیماران درمان شده در روز چقدر است؟ چندنفر از آنها وقت بعدی گرفته‌اند؟

\r\n\r\n

۷- چند درصد وقت مطب پر است؟

\r\n\r\n

شاید لازم باشد پراکنده چیدن بیماران اصلاح شود، چراکه درمان بیماران در محدوده زمانی مشخص موجب کاهش خستگی روانی کارکنان می‌شود.

\r\n\r\n

۸- درآمد مطب، مربوط به چه درمان‌هایی است؟

\r\n\r\n

تمرکز بیشتر بر درمان‌هایی که ارزش دارند، لازم است.

\r\n\r\n

۹- بیماران جدید چگونه و از کجا آمده‌اند؟

\r\n\r\n

معرفی شده‌اند، با آگهی آمده‌اند، طرف قراردادند؟ بر این مبنا روش بیماریابی خود را اصلاح کنید.

\r\n\r\n

۱۰- چند درصد از درآمد ذخیره می‌شود؟

\r\n\r\n

منطقی است که حدود ۲۰ درصد از درآمد تنها صرف سرمایه گذاری به ویژه در موضوعی غیر از طبابت گردد.

\r\n\r\n

" تمامی موارد عنوان شده با نرم افزار مدیریت مطب دکتر لینک در اختیار پزشکان عزیز می باشد"

\r\n\r\n

مقالات مرتبط:

\r\n\r\n

مدیریت کلینیک و مدیریت مطب چیست؟

\r\n\r\n

افزایش بازدهی مطب، بدون افزایش ساعات کاری

\r\n\r\n

سیستم نوبت دهی پزشکی

\r\n\r\n

۶ دلیل برای مطب های کوچک و متوسط رو به رشد

\r\n

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*