ضرورت ایجاد پرونده پزشکی برای بیماران

 دکتر لینک | ضرورت ایجاد پرونده پزشکی برای بیماران

سال های سال دارندگان بسیاری از کلینیک ها تصور می کردند. که ایجاد پرونده بیمار، بی ارزش و یک مسئولیت بیهوده است. که به ندرت قابل استفاده در محاکم خواهد بود. علاوه بر این، تنها منظور از تهیه پرونده برای بیمار به نظر می آمد این باشد که به درد کسانی می خورد که آژانسهای بیمه و امثال آن ممکن است. روزی بخواهند از آن استفاده کنند. درست است! اینطور نیست؟ منظورم این است که ، چیزی که به درد دیگری ممکن است. بخورد را به چه دلیل من نگهداری نمایم؟ و به هر حال، باید بدانیم که اصولاً یک پرونده پزشکی چیست. و به چه کاری می آید؟

پرونده پزشکی یک رکورد روزانه شامل تمام وقایعی است. که در دوره درمان هر بیمار برایش انجام می شود. دوره درمان شامل وقایع مهم زیر است:

 • اطلاعات جمع آوری شده از بیمار: در این مرحله معمولاً بیمار سوالاتی را که از او شده است. پاسخ داده و اطلاعات مربوط به ثبت نام او در مطب، موجود می باشد.
 • معاینات کلینیکی: در اینجااست که پزشک متوجه می شود. که بیمار از نظر سلامتی در چه وضعی قرار دارد.
 • ارائه طرح خدمات مورد نیاز بیمار: دراین مرحله، طرح درمان نزد بیمار مطرح می شود. که شامل پیشنهادات و آلترناتیوهای مربوطه است.
 • پیشنهادات برای درمان: که قبل از شروع به درمان باید تمام مراحل را به بیمار گوش زد کرد،. از سوی دیگر مسائل حقوقی مربوطه را باید مطرح ساخت.
 • ثبت مراحل درمان: این کار الزامی نیست. اما ثبت آن به منظور رکورد کیفیت کار انجام شده برای بیمار لازم است. 

منافع تشکیل پرونده را بشرح زیر می توان بیان داشت:

 • پیشگیری از وقایع ناخواسته.
 • اطلاع از روشهای درمانی برای بیماران مبتلا به بیماریهای عمومی،.داروهای مورد مصرف بیمار و نیز مصرف داروهای متناسب با بهداشت عمومی بیمار، پزشک را از مشاجره و اختلاف با بیمار محافظت می کند زمانی که به دقت موارد در پرونده درج شده باشد.
 • جمع آوری اطلاعاتی جامع از وضع بهداشتی بیمار به او اطمینان خاطر می دهد.که در این مطب ،درمانها بصورت صحیح و با دقت انجام می شود.
 • به همین شکل، داشتن اطلاعات از پیشینه وضع بیمار باعث می شود.که پزشک بداند از کجا کار خود را آغاز کند تا رضایت بیمار فراهم شود.
 • این پرونده شامل خدمات درمانی مورد نیاز بیمار هم می شود که به بیمار پیشنهاد شده است. و او پذیرفته و یا گفته است درمان آنها را به بعد موکول خواهد کرد.

ملاحظه می کنید که ، تشکیل پرونده برای بیمار باعث می شود. که خدمات مطمئن تر وبهتری را بتوان به بیمار ارائه کرد وآسوده خاطر بود.معنا دار ترین استفاده از پرونده بیمار، اعتماد به نفسی است که در بیمار به وجود خواهد آمد. جلب اعتماد بیمار سیمانی است که ارتباط دراز مدت با یک بیمار را تأمین می کند. در دنیای تعامل، افراد به اصطلاح بیزینسمن. و یا به زبان ساده افراد کاسب سعی در جلب مشتری دارند نه مراجعه کننده. برای یک مشتری اعتقاد پیدا کردن به خدمات ارائه شده ای که در قضاوت او جلب اطمینان کرده باشد، اهمیت دارد در حالی که؛ یک نفر مراجعه کننده عادی کسی است که مراجعه به هرجا برایش تفاوتی ندارد.و فقط قیمت خدمات برایش مطرح است.

سوألات مربوط به بهداشت عمومی به بیمار نشان می دهد که پزشک،دانش فیزیولوژیکی لازم را  آموخته. تا توانسته است به این کار مبادرت نماید. دادن این تشخیص به بیمار، سطح اعتماد و احترام او به پزشک را بالا برده. و او مطمئن خواهد شد که سلامتی اش بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. و پزشک را بعنوان یک متخصص در نظر می گیرد تا  تکنیسینی که قادر به انجام یک سری کارهای عملی است. زمانی که بیمار متوجه شد که خدمات پزشکی با همه ارگانهای او وابستگی دارد،.برای حفظ سلامت خوداحساس واهمه می کند و همین امر، ترس او از مخارج مربوطه را تحت الشعاع قرار خواهد داد. بر این اساس می توان گفت که پرونده بیمار خود نوعی تبلیغ برای انجام خدمات پزشکی است.

زمانی که بیمار لزوم اطلاع از تاریخچه ای از وضع سلامتی خود آگاهی پیدا کند، احساس اطمینان می یابدکه از او حفاظت خواهد شد. در دنیای امروزهم ، مردم متوجه این مسئله هستند که پزشکی حتی می تواند. در بعضی از مواقع خطرناک باشد.

پرونده بیمار شما بهترین سند قانونی است که شبیه گزارش پلیس می باشد. چرا به این اندازه اهمیت دارد؟ از نظر قانونی هر آنچه که نوشته نشده باشد، اتفاق نیافتاده است. در صورتی که کار به اینجا کشید، نکات مطرح شده بین شما و بیمار. مورد یادآوری و ارزشیابی قرار می گیرد. زمانی که چنین برنامه ای پیش آمد کرد،. آزمایش خاطرات( در مقابل بیمار) شروع می شود. زیرا پزشک به دادگاه مجبور است .اعلام کند که حافظه بیمار در رابطه با مشکلش بیشتر از پزشک صحت دارد. چرا که بیمار خاطره خود را دارد ولی پزشک نمی تواند آنچه را که برای صد ها بیمارش انجام داده است به خاطر بسپارد. به این ترتیب، زمانی که پزشکی پرونده بیمارش را داشته باشد،. درست مثل گزارش پلیس برای دادگاه اعتبار دارد. و در نتیجه نظراتش غیر قابل انکار خواهد بود.

یادداشت کار های انجام شده و یا در دست اقدام ( ثبت مراحل پیشرفت کار) برچسب بسیار خوبی است. که مراحل انجام و یا عدم انجام معالجات و نیز کارهائی که نیمه کاره مانده .و باید به درمان آنها ادامه داد را نشان می دهد. به دلایل بسیاری معالجاتی که برایش برنامه ریزی نشده ولی مورد نیاز بیمار او است. را هم باید ثبت کرده باشیم.

بسیاری از مواقع اتفاق می افتد که بیمار به درمان نیمه کاره و یا معالجه نشده اش ادامه نداده است. در اینگونه موارد باید مراتب را به او اطلاع داد. و عواقب عدم ادامه معالجه اش را هر چند بار برایش توضیح داد تا هنگامی که این پدیده به انجام برسد. زمانی که شرایط و موقعیت بیمار تغییر یافته باشد. و بتواند برای ادامه معالجات خود اقدام کند، این کار باعث کسب درآمدهای زیادی شود. بسیار اتفاق می افتد که بیماری مصمم به معالجه تمام دندانهایش بوده است. اما در نظر داشته که زمانی به این کار مبادرت نماید که بودجه کافی برای آن داشته باشد. ولی بعدا آن را فراموش کرده باشد.

در این صورت، بنظر می رسد. تهیه پرونده برای بیمار بیش از آن که تصور می شد دارای اهمیت باشد. ولی آیا می دانید که پرونده بیمار شما می تواند. بخشی از استراتژی کسب درآمد برای مطب شما باشد؟

یک فامیل جدید ممکن است به شهر شما وارد شده باشد. و به دنبال یک پزشک باشد. آنها به فامیل های خود که قبلا در آن شهر اقامت داشته اند. برای معرفی پزشک مورد اطمینان آنها دست به دامن این فامیل خود می شوند. این تز گاهی به این صورت برگزار می شود که : " خوب، شما می توانید نزد دکتر ایکس بروید. او تمام وسایل و دستگاههای پیشرفته را دارا است. همچنین شما می توانید به دکتر ایگرگ مراجعه کنید. ولی مطب اوکمی قدیمی و وسایلش کهنه است. ولی پسر، او کارش درست است." بنا براین ، شما فکر می کنید کدام پزشک را انتخاب خواهد کرد؟ با تجلیلی که از دکتر ایگرگ کرد او نزد دکتر ایگرگ خواهد رفت.

چگونه او به این اشتهار دست یافته است؟ غالبا از آن نظر که ، بیمار این نظریه و علاقه اش را از خواندن مطالب و مشاهدات خود در مطب او به این نتیجه رسیده است. با تهیه یک تاریخچه صحیح پزشکی از بیمار برای درج در پرونده او و به دنبال آن معاینات دقیق شما در طرز تفکر او نفوذ کرده اید. این کار باعث می شود که اینگونه بیماران را برای مدت بسیار زیادی برای خود حفظ کرده باشد.

" پس برای مطب خود یک چارت درمانی صحیح تهیه کنید."

مقالات مرتبط:

گزارشاتی که هر پزشک به آنها احتیاج دارد

معرفی دکتر لینک | قسمت دوم پرونده الکترونیک سلامت – EHR چیست؟

مدیریت ارتباط با بیمار یا همان PRM چیست؟

سیستم نوبت دهی پزشکی

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*