ضرورت ايجاد پرونده هاي پزشکی الكترونيکي

 دکتر لینک | ضرورت ايجاد پرونده هاي پزشکی الكترونيکي

 موسسه پزشكي آمریكا گزارش كرد كه بر اساس آمارها 000 / 44 تا 000 / 98 نفر سالانه در اين كشور در اثر خطاهاي پزشكي جان خود را از دست مي دهند. اين ميزان هشتمين عامل مرگ و مير در آمریكا را به خود اختصاص داده و نشان مي دهد كه ميزان مرگ و مير در اثر خطاهاي پزشكي بيشتر از تصادفات با موتور سیكلت، سرطان سينه و ايدز بوده است. بروز چنين مواردي علاوه بر خدشه دار كردن اصل كیفيت مراقبت بيمار، هزينه زيادي نيز به مراكز مراقبتي تحميل ميکند‌. طي تحقيقات به عمل آمده بروز 115 / 2 خطاي پزشكي مي تواند 4/ 654 روز افزايش طول مدت اقامت و در نتيجه 5/ 5 ميليون هزينه در پي داشته باشد.

در ميان صنعت نوپاي تكنولوژي اطلاعات بهداشتي كه از سيستم هاي حمايت از تصميم گيري باليني انبار داده ها (DW: Data Warehouse)تا پرونده هاي الكترونیکي را در بر می گيرد،HER ابزاري است كه با اتكا به سيستم هاي حمايت از تصميم به صورت هشداردهنده، يادآوري كننده، نقدكننده، تفسيركننده، پشتبياني كننده، تشخيصي، پيشنهاددهنده و تجويز الكترونیکي دستورات پزشك نقش مؤثري در کیفيت مراقبت ايفا كرده است. از طرفی افزايش تقاضاي پرونده هاي بيماران، عامل مهمي در ايجاد تغييرات در نظام ارائه خدمات امروز مي باشد. پزشكان و ساير پرسنل درماني جهت جمع آوري داده ها، ثبت مشكلات، برنامه ريزي و تصميم گيري، به پرونده هاي پزشكي نياز دارند.

لازم به ذکر است حفظ و نگهداری دقیق و کامل پرونده ها قسمت اساسی مدیریت درمان بیمار می باشد. همچنین افزایش تخصص در مراقبت های بهداشتی و مهاجرت و سفر افراد (به هر دلیلی درمانی، کاری، سیاحتی و...) موجب افزایش تفکیک و فروپاشی مدارک و پرونده های بهداشتی سنتی شده است و از آنجاکه یادداشت ها و مدارک پزشکی در مکان ارائه خدمات بهداشتی به وجود می آید و همان جا نگهداری می شود و این تفکیک یادداشت ها و مدارک از نظر پزشکی نامطلوب است. این موارد منجر به دوباره کاری در جمع آوری اطلاعات مربوط به سابقه بیماران، ابهام در روند خدمات بلندمدت بالینی، دوباره کاری در تست های آزمایشگاهی و مطالعات تشخیصی، تاخیر در انجام تست ها و درمان های مورد نیاز و ضروری و هم چنین آزردگی خاطر، نارضایتی و نگرانی بیماران در مورد کیفیت و سالم بودن خدمات می شود.

به طور كلي مي توان تفاوت و برتری سيستم EHR را نسبت به سیستم کاغذی بدین صورت شرح داد:

 • پرونده هاي كاغذي ممكن است در بعضي مواقع در دسترس نباشد حال آنكه با EHR همه افراد مجاز، مي توانند در هنگام نياز، به داده هاي بيمار دسترسی يابند.

  مستندات EHR معمولاً، خواناتر بوده و بهتر سازماندهي مي شوند (چون چاپی هستند نه دس تنویس). همچنين كاملاً كامپيوتري بودن کیفيت مستندات را از طريق كنترل خودكار اعتبار داده هاي ورودي، افزايش مي دهد.

 • EHRاز طريق قابليت استفاده مجدد از داده ها، كارايي گردش كار ارائه كنندگان را افزايش مي دهد. همچنين استفاده مجدد از داده ها ، کیفيت داده ها را نيز افزايش مي دهد.
 • در EHR اين توانايي وجود دارد كه اطلاعات سلامتي حفاظت شده مربوط به كار مشخص بيمار نمايش داده شود و همچنين در صورت لزوم چاپ گردد.

 چه اطلاعاتي وارد EHR مي شود؟

 محتواي اطلاعات، مفهومي وسيع بوده و به معناي داده هاي گردآوري شده از منابع چندگانه براي استفاده هاي گوناگون، توسط چندين استفاده كننده است. محتواي اطلاعات، به كامل و دقيق بودن داده ها نيز اشاره ميكند که شامل مشاهدات، تفسيرها، طرح ها، اقدامات و نتايج مي شود. توصيف كامل محتواي اطلاعات، كاري است غيرممكن و غيرعملي؛ چون هر استفاده كننده اي به دنبال اطلاعات مختلفي براي مقاصد گوناگون است.

اما به طور كلي اطلاعات وارده به پرونده ها دو قسمت است:

قسمت اصلي «ماندگار ». داده هايي است كه اعتبار آنها تقريباً در تمام طول حيات پرونده حفظ مي شود:

 • هويت بيمار
 • سوابق پزشكي
 • ليست مشكلات
 • داروها و درمان هاي جاري
 • احتياط هاي مربوط به درمان (شامل آلرژي، عدم تحمل دارو و غيره(
 • سوابق خانوادگي
 • سوابق اجتماعي
 • پرونده هاي واكسناسيون
 • نتايج آزمايشات

و ديگری اطلاعاتي كه نياز نيست به شكل مفصل در پرونده بيمار موجود باشد. عبارتند از:

 • دستورات پاتولوژي
 • داده هاي علائم حياتي
 • تصويربرداري ها، الكتروفيزيولوژي

سيستم هاي امنيتي

در جهان معاصر، ایجاد EHR یکی از اولویت های بسیاری از کشورهاست. با شروع نگهداری اطلاعات کلینیکی در سیستم های کامپیوتری، باید پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات پزشکی بیماران به عمل آید. لذا از آنجاکه امنيت و كنترل اطلاعات بهداشتي مربوط به بيمار یک جزء اساسي در تمام سيستم هاي اطلاعاتي مراقبت بهداشتي است، ترديدهاي زيادي براي حريم اطلاعات وجود دارد كه شامل فعاليت كاربران غيرمجاز، دسترسي غيرمجاز توسط Hacker ها، فايل هايDownloaded استفاده از وسايل نفوذ، انتقال الكترونیكي به شخص يا مقصد اشتباه، انحراف (فساد) داده هاي موجود و سوء استفاده از اطلاعات كه هر كي از اين عوامل باعث مي شوند كه امنيت داده ها به خطر افتد. بنابراين ايجاد یک برنامه امنيتي اطلاعات بهداشتي بايد داراي 3 هدف اصلي باشد:

الف) حفظ حريم اطلاعاتي داده هاي بهداشتي

ب) اطمينان از صحت داده ها

ج) اطمينان از دسترسي اطلاعات به هنگام براي اشخاص مجاز

خوشبختانه تکنولوژی دکتر لینک تمامی استانداردهای امنیتی را در این زمینه رعایت نموده و از قویترین و امنترین محصولات EHR می باشد.

مزايای EHR

امروزه در محيط بهداشتي، سازمان هاي مراقبت بهداشتي براي رسيدن به یک پرونده پزشكي الكترونیکي قانوني براي پزشكان و پرسنل شان بسيار تلاش ميكنند كه مزايای بيشماري دارد از قبیل:

 • افزايش کیفيت مراقبت بيمار
 • كاهش استفاده از كاغذ به وسيله پرونده  online
 • كاهش اشتباهات بالقوه ي وابسته به كار و افزايش گردش مالي ناشي از قابليت استفاده اطلاعات به موقع و كامل
 • بهبود روند كار
 • کاهش هزینه های مربوط به: فرآیندهای دفتری و کاغذی، مخارج پستی، چاپ، ذخیره سازی، اصلاح و بازیابی اطلاعات.
 • صرف هجویی در وقت به دلیل:
  • نداشتن تقاضای تکراری برای اطلاعات مناسب
  • عدم نیاز به جستجو و صرف وقت برای به دست آوردن اطلاعات مناسب
 • جلوگیری از دوباره کاری در انجام آزمایشات و تست های پزشکی و همچنین خطرات ناشی از تداخل تجویز دارو
 • ارتقاء كیفيت مستند سازي
 • آناليز و گردآوري اطلاعات
 • قابليت دسترسي براي استفاده كنندگان گوناگون
 • روي هم رفته بهبود در مراقبت بيمار، خدمت به مشتري و ارائه راه هاي جديد براي ارائه مراقبت پزشكي
 • سهولت بازيابي اطلاعات؛ چون استفاده كنندگان مي توانند پرونده ها را به شيوه هاي بسيار زيادي جستجو كرده و نمايش دهند.
 • نمايش گزارشات و يادداشت هاي باليني بر اساس تاريخ، مشكل بيمار، نام پزشك يا شكل هاي ديگر
 • کاهش بوروکراسی اداری
 • ایجاد سهولت بیشتر برای شهروندان جهت دسترسی به پزشک در هر زمان و مکان
 • بهبود کیفیت ارائه خدمات با تصمیم سازی و سیاست گذاری بهتر در زمینه بهداشت اجتماع به وسیله سیستم های بزرگ اطلاعاتی و ابزارهای قوی ارتباط
 • تنوع آموزشی با توجه به موقعیت و زمان آموزش و برای اقشار مختلف اجتماع از طریق ابزارهای ارتباطی و کمک آموزشی

سیستم EHR در تکنولوژی دکتر لینک با هدف حفاظت از محیط زیست و بالابردن امنیت اطلاعات ذخیره شده در این سیستم، توانسته جایگاه بالایی را در بین نرم افزار های موجود در این زمینه پیدا کند. شما می توانید تجربیات خود را در این زمینه با ما در اینستاگرام به اشتراک بگذارید.

اگر هنوز تجربه استفاده از تکنولوژی دکترلینک را نداشته اید، دکتر لینک این امکان را برای شما عزیزان فراهم نموده تا به مدت یک هفته به صورت رایگان از سرویس های ما استفاده نمایید و تفاوت آن را با سایر نرم افزار های پزشکی حس کنید.

مقالات مرتبط :

خصوصیات پرونده پزشکی در تکنولوژی دکتر لینک

ضرورت ایجاد پرونده پزشکی برای بیماران

معرفی دکتر لینک | قسمت دوم پرونده الکترونیک سلامت - EHR چیست؟

تکنولوژی سبز دکتر لینک

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*