مزایای پرونده الکترونیک دکتر لینک

  دکتر لینک | مزایای پرونده الکترونیک دکتر لینک

فناوري اطلاعات میتواند کیفیت مراقبت پزشکی را افزایش دهد که هدف بسیاري از پیشگامان در اطلاع رسانی پزشکی یا در توسعه سیستمهاي بالینی می باشد. یکی از این فنآوريها، ایجاد پرونده پزشکی الکترونیکی است که به عنوان سیستمی با ارزش جهت دسترسی به اطلاعات بیمار در مراکز درمانی شناخته شده است.

پرونده پزشکی الکترونیکی عبارت است از یک پرونده پزشکی به شکل الکترونیک که براي هدف اولیه ارائه مراقبت سلامت از طریق کامپیوترهاي یک شبکه قابل دسترس است و تمامی واحدها ی مراکز پزشکی از جمله اتاق معاینه، اتاق کنفرانس، اورژانس، واحد مراقبت از بیمار، ایستگاه پرستاري، اتاق جراحی، واحد ریکاوري، آزمایشگاه، رادیولوژي، داروخانه و مدارك پزشکی بایستی به آن دسترسی کامل داشته باشند. به طور حتم به کارگیري پرونده پزشکی الکترونیکی دکتر لینک، بعد تازه اي را براي مراقبت از بیمار در فعالیت بالینی ایجاد نموده و سیستم جامعی را به منظور حمایت از افراد جامعه و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران فراهم خواهد نمود.

مزایای پرونده الکترونیک دکتر لینک :

سهولت دسترسی به اطلاعات بیمار

- افزایش دسترسی به اطلاعات یکپارچه بیماران

بدون وجود پرونده الکترونیکی دکتر لینک دسترسی به اطلاعات یکپارچه سلامت بسیار مشکل و حتی در بسیاری از موارد غیرممکن است. ازگزارشات متنوعی که می توان از اطلاعات یکپارچه سلامت بدست آورد می توان برای مقاصد مدیریتی، نظارت، و پژوهشی استفاده نمود.

- بهبود دسترسی مناطق دور افتاده و روستایی به مراقبت های سلامت

با ارائه دورا پزشکی و خدمات دیگر پرونده الکترونیکی ، سطح کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی در مناطق دورافتاده و روستاها به طور چشمگیری افزایش می یابد.

صرفه جویی در زمان بیماران و پرسنل

پرونده الکترونیکی دکتر لینک با تسریع انجام خدمات بهداشتی درمانی و جلوگیری از اقدامات تکراری و مراجعات بی مورد، درمان بیماران و پرسنل سلامت صرفه جویی می نماید.

کاهش خطاهای پزشکی

- کاهش خطا در نسخه نویسی

پرونده الکترونیکی دکتر لینک با هشدارهای به موقع به پزشک و همچنین خوانایی نسخه الکترونیکی و جلوگیری از اشتباه در تحویل دارو موجب کاهش خطا در نسخه نویسی می‌شود.

- کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایشات و تصاویر تشخیصی

با توجه به اینکه متخصصان رادیولوژی می‌توانند علاوه بر آزمایش یا تصاویر تشخیصی بیمار به سوابق بیماری های حال و گذشته وی و تصاویر و آزمایشات قبلی وی نیز دسترسی داشته باشند می‌توانند آزمایشات و تصاویر را بهتر تفسیر نمایند.

- کاهش آزمایشات و نسخه های تکراری

با پزشکان از سوابق بیماران مطلع شده و از آزمایشات و نسخه های تکراری و بی مورد پرهیز می‌نمایند. با این کار صرفه جویی در هزینه داروها و آزمایشات به طور چشمگیری صورت می‌گیرد.

نقش موثر در درمان بیماران

- بهبود نتایج درمان

با آگاهی بیشتر کادر درمانی از سوابق پزشکی بیمار تشخیص پزشکان دقیقتر شده و در نتیجه درمان مناسبتری انجام خواهد شد. همچنین با جلوگیری هوشمند از اشتباهات نسخه نویسی و تحویل دارو، نهایتا نتایج درمان بهبود خواهد یافت.

- افزایش مشارکت بیمار در مراقبت از خودش در منزل

با استفاده از زیرساخت پرونده الکترونیکی دکتر لینک و انجام خدمات مراقبت در منزل توسط این سیستم، بیماران دارای بیماری های مزمن (مانند دیابت و فشارخون بالا) می‌توانند اطلاعات مورد نظر پزشکانشان را در پرونده الکترونیکی سلامت خود قرار داده و پزشک خود را مطلع نمایند. به این ترتیب علاوه بر اینکه نیاز به مراجعه به پزشک کاهش می یابد، مشارکت بیماران در فرایندهای مراقبت از خودشان نیز افزایش می یابد.

تسهیل در آموزش و پژوهش

- تسهیل در آموزش پزشکی

پرونده الکترونیکی دکتر لینک موارد بالینی متعددی را برای اساتید پزشکی فراهم می سازد تا آنان بتوانند از این موارد برای تدریس به دانشجویان خود استفاده نمایند. به این ترتیب کیفیت آموزش پزشکی به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.

-تسهیل در پژوهشهای حوزه سلامت

با ایجاد امکان یکپارچه سازی اطلاعات سلامت توسط پرونده الکترونیکی ، تسهیل زیادی در پژوهش های حوزه سلامت اتفاق می افتد بطوریکه بسیاری از پژوهش هایی که عملا بدون وجود این سیستم امکان پذیر نیستند، به راحتی میسر می‌گردد. در واقع پرونده الکترونیکی بستر اطلاعاتی بسیار مناسبی برای تولید و مدیریت دانش پزشکی به شمار می‌رود.

مدیریت و نظارت

- بهبود مدیریت منابع انسانی و فیزیکی در حوزه سلامت

با استفاده از گزارشات مدیریتی پرونده الکترونیکی می توان از پرسنل و امکانات پزشکی به طرز بهینه ای استفاده نمود. به این ترتیب پرونده الکترونیکی به عنوان ابزاری مفید برای مدیریت منابع انسانی و فیزیکی در نظر گرفته می شود.

- بهبود مدیریت بیماری های مسری

با استفاده از سیستمهای هشدار سریع تکنولوژی دکتر لینک و سرویس های مدیریت بحران، ‌مدیریت شیوع بیماری های مسری بهبود می یابد. موارد مورد نظر برای هشدار (مثلا مرگ یک بیمار مبتلا به انفلوانزا) در سیستم تعریف می شود تا در صورت وقوع این موارد، سیستم بطور خودکار هشدارهای لازم را به مراکز مرتبط ارسال نماید.

- بهبود نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی

دسترسی مسولین نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی به سیستم پرونده الکترونیکی و امکان انجام گزارشات نظارتی موجب می شود تا کیفیت نظارت بر این خدمات افزایش یابد. به این ترتیب امکان وقوع تقلب های شایع در فرایندهای بهداشتی درمانی کاهش خواهد یافت.

مقالات مرتبط:

ضرورت ايجاد پرونده هاي پزشکی الكترونيکي

خصوصیات پرونده پزشکی در تکنولوژی دکتر لینک

راه حل های پرونده پزشکی مبتنی بر ابر تکنولوژی دکتر لینک

آیا به مراجعه بعدی بیمار خود اهمیت می دهید؟

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*