وبلاگ

مطالب علمی و پزشکی و مدیریتی

مشاهده دمو درخواست مشاوره رایگان
افسردگی در کمین تیم درمان
مهارت گفتن خبر بد به بیمار
عواملی که باعث افزایش مشغله کاری پزشکان می شود
6 روش برای مدیریت مطب و کلینیک
کاربرد سیستم پیام رسان دکتر لینک برای مراکز پزشکی
چگونه مدیریت مطب خود را به پزشک دیگری واگذار کنیم؟
نکات خرید مطب برای پزشکان عمومی
Merry Christmas 2018
بازاریابی ایمیلی در مطب های کوچک را چرا و چگونه پیاده کنیم؟
سه مرحله اساسی و ضروری برای جذب بیمار از اینستاگرام
جذب عاطفی بیماران
توانمند سازی پرسنل ( مدیریت مطب و کلینیک )
ارسال پیام
درخواست مشاوره
چه ساعتی تماس بگیریم؟