وبلاگ

مطالب علمی و پزشکی و مدیریتی

مشاهده دمو درخواست مشاوره رایگان
کاربردهای شبکه های اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان(قسمت دوم)
کاربردهای شبکه های اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان(قسمت اول)
آیا باید از پذیرش بیماران پرخطر خودداری کرد؟
نحوه جلب اعتماد بیمار جهت پذیرش طرح درمان
پزشک با اخلاق کیست؟
چگونه بیماران سالم تری داشته باشیم؟(مدیریت ارتباط با بیمار)
کسب مهارت های ارتباطی در ارتباط با بیمار
تاثیر ارتباط دو طرفه با بیمار و جامعه
مدیریت نارضایتی همراه بیمار
استفاده مجدد از وسایل پزشکی
پزشکان چگونه درصد موفقیت درمان را برای بیماران توضیح دهند؟
تعرفه های پزشکی سال 97 اعلام شد
راهکارهای افزایش اعتماد مراجعین به پزشک
ارسال پیام
درخواست مشاوره
چه ساعتی تماس بگیریم؟