وبلاگ

مطالب علمی و پزشکی و مدیریتی

دکتر لینک را تجربه کنید
کسب مهارت های ارتباطی در ارتباط با بیمار
تاثیر ارتباط دو طرفه با بیمار و جامعه
مدیریت نارضایتی همراه بیمار
چگونه بیماران پزشک نما را مدیریت کنیم؟!
استفاده مجدد از وسایل پزشکی
پزشکان چگونه درصد موفقیت درمان را برای بیماران توضیح دهند؟
9 فاکتور اساسی جهت موفقیت تیم درمان
تعرفه های پزشکی سال 97 اعلام شد
راهکارهای افزایش اعتماد مراجعین به پزشک
آیا نباید با بیمارانمان همدردی کنیم؟
افسردگی در کمین تیم درمان
مهارت گفتن خبر بد به بیمار
6 روش برای مدیریت مطب و کلینیک
کاربرد سیستم پیام رسان دکتر لینک برای مراکز پزشکی
چگونه مدیریت مطب خود را به پزشک دیگری واگذار کنیم؟
نکات خرید مطب برای پزشکان عمومی
ارسال پیام
درخواست مشاوره
چه ساعتی تماس بگیریم؟