وبلاگ

مطالب علمی و پزشکی و مدیریتی

مشاهده دمو درخواست مشاوره رایگان
نحوه اخذ تاریخچه پزشکی از بیمار
چگونه بیماران سالم تری داشته باشیم؟(مدیریت ارتباط با بیمار)
بررسی خشونت بیماران علیه پزشکان
کسب مهارت های ارتباطی در ارتباط با بیمار
تاثیر ارتباط دو طرفه با بیمار و جامعه
مدیریت نارضایتی همراه بیمار
چگونه بیماران پزشک نما را مدیریت کنیم؟!
استفاده مجدد از وسایل پزشکی
پزشکان چگونه درصد موفقیت درمان را برای بیماران توضیح دهند؟
9 فاکتور اساسی جهت موفقیت تیم درمان
تعرفه های پزشکی سال 97 اعلام شد
راهکارهای افزایش اعتماد مراجعین به پزشک
آیا نباید با بیمارانمان همدردی کنیم؟
افسردگی در کمین تیم درمان
مهارت گفتن خبر بد به بیمار
6 روش برای مدیریت مطب و کلینیک
کاربرد سیستم پیام رسان دکتر لینک برای مراکز پزشکی
ارسال پیام
درخواست مشاوره
چه ساعتی تماس بگیریم؟