راه های ساده مدیریت پرسنل مطب و کلینیک

  دکتر لینک | راه های ساده مدیریت پرسنل مطب و کلینیک

مديريت پرسنل براي تمام صاحبان کسب و کار جالب و البته حائز اهمیت است. هر كجا فرد یا افرادی برای شما کار می کنند، بايد به شايستگي روابط كاري افراد آگاه باشيد. براي اينكه بتوانيد به عنوان یک پزشک بر پرسنل به نحوي كارآمد مديريت داشته باشيد بايد به خوبي با آنها سازش كنيد.

رمز موفقيت بهترين مديران امروز اين است كه داراي هنري پرورش يافته از درك و سازش با ديگرانند و اين صفات آنها همراه است با صبر، قاطعيت و اخلاق. يك بار كه اين حقيقت را درك كنيد، شما هم ميتوانيد در مسير مديريت مطب خود گامهاي مثبتي برداريد و در زماني طولاني براي منافع خود با لذت و آرامش بيشتر بكوشيد.

ایده هایی که به شما در مدیریت پرسنل یاری می رساند:

1-به پرسنل اختيار دهيد.

افكار ناخودآگاه ما نقش بسيار مهمي را در اعمال و تصميمهاي ما نسبت به ديگران ايفا ميكنند. اگر فردي معتقد باشد كه چيزي صحيح است، بر اساس اعتقاد خود عمل ميكند. افكار به اعمال تبديل خواهند شد و اين اعمال در ديگران واكنش ايجاد ميكند.
يك مدير خوب، برای موفقیت در مديريت مطب بايد تا جاييكه ممكن است تصميمگيري نمايند. از كارهاي كوچك شروع كنند و كمكم به كارهاي بزرگ برسند. پزشک ميتواند گاهي با پرسنل خود جلسه بگذارد و تصميمهاي آنها را تجزيه و تحليل كند، تا كيفيت تصميمها بهمرور افزايش يابد. اين يعني توانا ساختن كاركنان.

2-اعتماد به نفس كارمندتان را افزايش دهيد.

هر مديري كه ميخواهد كارمندانش را بسازد بايد مطمئن شود كه اعمال خودش سازنده عزت نفس كارمندانش است. او بايد خالصانه معتقد باشد كه كارمندانش ميخواهند كار كنند و با هدف كار كنند. مچ كارمندتان را در هنگام انجام كار درست بگيريد، تنها متوجه نشويد بلكه بيان كنيد و حتي به طور كتبي تقدير كنيد و در مناسبت- ها بازگو نماييد. به آنها امنيت بدهيد، آموزش بدهيد، تمرين دهيد، پول بدهيد، اجازه بدهيد مبارزه كنند، و از همه اينها بالاتر و مهمتر رضايت شغلي بدهيد.

3-اشتباهات كارمندان را با وقار و احترام ببخشيد.

پرسنل هم انسانند. انسانها دچار ضعفهايي دروني مانند تنبلي، حرص، كم- حوصلهگي، دروغگويي، غرور و ... هستند. وقتي اين ضعفها رابه عنوان يكي از عناصر دروني كارمندتان بشناسيد، ميتوانيد آنها را در خاطر داشته باشيد و از آنها به نفع اهدافتان در مديريت مطب استفاده كنيد و فاكتورهاي تخفيف را در موارد لازم به كار بگيريد. اگر پرسنل تقلب ميكنند- كه ميكنند- مديرشان مقصر است كه بستر لازم را براي تقلب فراهم كرده است. به خاطر داشته باشيد كه یک پرسنل يا صادق است و يا ناصادق، كمي ناصادق معنا ندارد. با اين حال اگر ميبينيد یکی از پرسنل مطب یا کلینیک شما خوب است، برخي اشتباهات كوچك او را ناديده بگيريد.

4-واگذار كنيد، اما فراموش نكنيد.

كنار آمدن با ديگران براي اينكه كار توسط آنان انجام شود لازم است. اكثر كارهاي ما ميتواند توسط ديگران انجام شود. کارها را واگذار كنيد، اما به خاطر بسپاريد و با داشتن فهرست پيگيري و مرور روزانه مداوماً آنها را كنترل كنيد. واگذاري يك هنر است. راحت تر است كه كارهايي را كه ميتوانيم خود انجام دهيم تا مديريتشان كنيم، اما بهتر است مديريت مطب به هنگام واگذاري اهميت موضوع را براي پرسنل روشن كنيد. در كار هيجان ايجاد كنيد و انتظار نداشته باشيد كار بهتر از آني انجام شود كه خود انجام ميداديد. با تمرين و حوصله اوضاع بهتر خواهد شد و آنوقت، وقت زيادي براي كارهاي مهمتر خواهيد داشت. 

5- به كارمندان بياموزيد با هم كنار بيايند .

حتي زبده ترین مدیران هم اگر نتوانند با همكارانشان بسازند، عملكرد موفقيت آميزي نخواهند داشت. آموزش كنار آمدن پرسنل با یکدیگر بر عهده مديريت مطب است. كارمندان بايد درك كنند كه همه در شركت مهم هستند. ياد بگيرند كه از كلمات متشكرم و متأسفم به فراخور موقعيت استفاده كنند. بياموزند كه در مواقع لازم «نه» بگويند، حتي به مدیریت! از انتقادات درس بگيرند و آن را به چيزي با ارزش تبديل كنند. عصباني نشوند، هميشه صادق باشند و صداقتشان تشويق شود. يكديگر را تحسين كنند و بدانند كه كساني كه بهديگران لطف ميكنند، پاداش خود را خواهند ديد.

6-پرسنل را تشويق كنيد كه به نيازهاي بیماران توجه نشان دهند.

سرويسدهي از بالاترين رتبه آغاز ميشود. بايد ذهن كاركنان مطب یا کلینیک بر توانستنها متمركز شود نه بر نتوانستنها. براي اين كار بايد براي شناخت و تشويق پرسنلی كه مراقب نيازهاي بیماران و مراجعین هستند برنامه داشت. به پرسنلی كه در اين زمينه ضعف دارند آموزش دهيد و فرصت نهايي برايشان تعيين كنند. اگر اصلاح نشدند تعويض يا اخراجشان كنيد. اگر مديريت مطب در نظر دارد كيفيت سرويس را بالا ببرد، بايد با پرسنل خود همانطور رفتار كنند كه انتظار دارند آنها با بیماران و مراجعین برخورد داشته باشند. مديريت مطب بايد در خدمت پرسنل خود باشد نه اينكه با آنها مثل رييس برخورد كنند.

7-پرسنل بد را درمان كنيد.

پرسنل بد و ناسازگار از موثر بودن كار تيمي و موفقیت مديريت مطب جلوگيري ميكند. شما به عنوان يك مدیر هرگز نبايد پرسنل بد را تحمل كنيد. با فردی كه خلاف ساير همكارانش كار ميكند صحبت كنيد و علت را از خودش بخواهيد. اگر سريع بروز نداد صبور، ولي پايدار باشيد. با كارمندان بدقلق با احتياط و مهرباني رفتار كنيد. چرا كه انسانهاي اين- چنيني بسيار شكننده هستند. هنگامي كه فردی قصد ترك مطب یا کلینیک شما را دارد با او صحبت كنيد و صادقانه از او بخواهيد نقاط ضعف و قدرت مطب شما را برايتان بازگو كند. و هرگز اعتماد اورا با افشاء رازهايش براي ديگران نشكنيد.

8-ضرورت آموزش را درك كنيم
اهمیت یادگیری، در ارتقای عملکرد انسان نهفته است. یادگیری، آموزشی است که منجر به تغییر رفتار می شود. بنابراین آموزش، ابزاری برای رسیدن به هدف یادگیری است. انسانهای یادگیرنده افزون بر این، سرآغاز کسب و کارهای یادگیرنده هستند؛ مطب یا کلینیکی که یکایک پرسنل آن از قابلیت هایی منحصربه فرد برخوردار بوده و هر یک از ایشان از پزشک گرفته تا نیروهای پذیرش، به شکل مداوم در حال یادگیری و مهارت افزایی هستند.

9-پیشنهادات کارمندان را بشنوید
برای موفقیت در مديريت مطب خود پيشنهادات را بشنويد و در گرفتن آن آزاد انديش، سريع و عادل باشيد. در همه حال به يادگيري ادامه دهيد. مهمترين نكته در ارائه و گرفتن پيشنهادات اين است كه سيستم نسبت به مسئله حساس باشد. عادت به پيدا كردن مسئله و حل آن داشته باشد. نوآوري را تشويق كنيد. كمي انگيزه يك انسان نوآور را به عمل واميدارد. ايدههاي پرسنل و کارکنان را بشنوید. هر ايده احمقانه اي هم كه مطرح شد بگذاريد در پس زمينه ذهن شما ثبت شود.

لطفا نظر خود را درباره این پُست در صفحه اینستاگرام به اشتراک بگذارید: ورود به اینستاگرام

سیستم هوشمند مدیریت مطب، کلینیک و بیمارستان دکتر لینک به عنوان یک سیستم جامع نوبت دهی، حذب بیمار، مشاوره آنلاین، پیگیری درمان و برخوردار از پرونده الکترونیک پزشکی توانسته است فرایند نوبت‌دهی به افراد نیازمند به خدمات پزشکی  و مدیریت مطب را برای پزشکان تسهیل کند. و پزشکان از طریق این سیستم هوشمند می توانند نبض مطب خود را در دست گیرند.

مقالات مرتبط:
چالش هایی که در مدیریت مطب با آن روبرو هستید؟

راهکارهای نوین مدیریت مطب

راهکارهای مدیریت مطب برای افزایش رضایت مراجعین

بایدها و نبایدهای برخورد با نظرات بیماران

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*