کاهش درد ناشی از دندان پزشکی !

  دکتر لینک | کاهش درد ناشی از دندان پزشکی !

دندان پزشکان به خوبی می دانند که هراندازه بتوانند. حواس بیمار را حین کار روی دندان های او به موضوعی دیگر منحرف کنند، .فرد بهتر می تواند روی یونیت کار آنها دوام بیاورد. برای دستیابی به این هدف گروهی از محققین انگلیسی. قصد دارند از تکنولوژی واقعیت مجازی استفاده کنند.

\r\n\r\n

آنها در تحقیق خود ۸۰ بیمار که دندان های. آنها نیاز به کشیدن یا پر کردن داشته را به سه گروه تقسیم کرده اند:

\r\n\r\n

گروه اول: در حین کار دندان پزشک به تماشای یک ویدیوی. ۳۶۰ درجه از ساحل دریا نشسته اند.

\r\n\r\n

گروه دوم: در یک شهر مجازی به گشت و گذار پرداخته اند.

\r\n\r\n

گروه سوم: بدون هدست واقعیت مجازی. روی یونیت پزشک قرار گرفتند.

\r\n\r\n

طبق نتایج بدست آمده، گروه اول درد بسیار کمتری را در حین انجام. عمل روی دندان خود تجربه کردند. ضمن این که آنها نسبت به بقیه خاطره درد کمتری. را نیز پس از انجام کار روی دندان خود حس کرده اند.

\r\n\r\n

نکته جالب این است  که بین تجربه درد، افرادی که به تماشای شهر مجازی پرداخته اند. با کسانی که اصلاً از هدست واقعیت مجازی بهره نبرده بودند. هیچ تفاوت معناداری وجود نداشت. این یافته ها نشان می دهد. که ارتباط انسان با طبیعیت، حتی از طریق ابزارهای مجازی نیز می تواند. در ایجاد آرامش روانی در وی مؤثر باشد.

\r\n\r\n

محققین امیدوارند بتوانند .با استفاده از یافته های حاصل از این تحقیق و تحقیقات مشابه به ترکیبی موثر از روش های درمانی مرسوم دارویی. و روش های آرامش بخش نوینی چون استفاده از واقعیت مجازی دست یابند،. تا از این طریق بتوان کنترل بهتری روی درد حاصل از انواع بیماری یا جراحات ایجاد کرد.

\r\n\r\n

مقالات مرتبط:

\r\n\r\n

جملات بیمار پران در دندانپزشکی !!!

\r\n\r\n

روش های برقراری ارتباط با بیمار

\r\n\r\n

ویژگیهای یک پزشک ایده آل

\r\n\r\n

سرویس دهی عالی، لازمه موفقیت

\r\n

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*