وبلاگ

مطالب علمی و پزشکی و مدیریتی

مشاهده دمو درخواست مشاوره رایگان
سه مرحله اساسی و ضروری برای جذب بیمار از اینستاگرام
جذب عاطفی بیماران
توانمند سازی پرسنل ( مدیریت مطب و کلینیک )
تأثیر اولیه چگونه به یک پزشک در جذب بیمار کمک می‌کند
سیاست های قیمت گذاری در مطب و کلینیک
دشواری های رابطه پزشک و بیمار کدامند؟
انواع روش های قیمت گذاری در مطب
وظایف و مهارت های منشی پزشک
چگونه به درخواست مساعده پرسنل مطب واکنش نشان دهیم؟
پزشک مداری یا بیمار مداری، کدام؟
رابطه ایده آل بین پزشک و بیمار
مطب احتیاج به بهبود مستمر دارد یا مهندسی مجدد؟
برای جذب بیمار به دنبال شرایط بیرونی هستید یا درونی؟
ارسال پیام
درخواست مشاوره
چه ساعتی تماس بگیریم؟