بخش پذیرش پزشکان چگونه می توانند واقعا میزان فروش را افزایش دهند؟

  دکتر لینک | بخش پذیرش پزشکان چگونه می توانند واقعا میزان فروش را افزایش دهند؟

بخش پذیرش پزشکان چگونه می توانند واقعا میزان فروش را افزایش دهند؟

یکی از وظایف اصلی و حیاتی بخش پذیرش پزشکان تربیت، آموزش و راهنمایی تیم بخش پذیرش به منظور توانمند سازی و توسعه مهارت های آنان در فروش بیشتر است. اما بخش پذیرش پزشکان برخلاف میل باطنی خود می بایست زمان زیادی را صرف آماده سازی و تهیه گزارشات متنوع مورد نیاز مدیریت مجموعه کرده؛ بنابراین زمان کافی و تمرکز لازم برای مدیریت تیم خود را به دست نمی آورند.

بخش پذیرش باید بدانند که به صورت مستقیم نتایج کسب و کار و میزان فروش را نمی توانند کنترل کنند. تنها "فعالیت هایی که تیم فروش جهت به سرانجام رساندن فروش ها انجام می دهند" در حیطه کنترل آنهاست و فقط ازطریق بهبود نحوه انجام این فعالیت ها است که می توان میزان فروش و نرخ موفقیت در فرصت های فروش را افزایش داد.

این فعالیت ها تمامی تماس ها، جلسات و وظایفی که به منظور پیشبرد فروش صورت می گیرند را شامل می شود.  به زبان دیگر تنها داده هایی که در سیستم مدیریت مطب ثبت می شوند و شما بعنوان مدیر فروش می توانید به صورت مستقیم روی بهبود آنها اثر گذار باشید،  تعدد، زمان و ترتیب انجام فعالیت های فروش است. برای مثال تعداد و فاصله زمانی تماس های پیگیری با بیماران و مراجعین، انجام تماس های تشکر از مشتریان، نحوه و زمان ارسال پروپوزال، یا پیش فاکتور فروش و…

در ادامه گام هایی که به منظور بهبود مدیریت فعالیت های بخش پذیرش باید برداشته شوند را توضیح خواهیم داد:

گام اول: مهندسی معکوس و شناسایی فعالیت های مهم و مرتبط

از طریق مهندسی معکوس و بازبینی دقیق فروش های موفق صورت گرفته در گذشته و مشخص کردن مرتبط ترین و درست ترین فعالیت هایی که انجام شده، فعالیت های مهم و تأثیرگذار در فروش های موفق را شناسایی و بهترین روش پیشبرد فروش را استخراج کنید.

گام دوم: تمرکز بر فعالیت های مهم و مرتبط

با تکرار فعالیت های مهم و تأثیرگذار شناسایی شده در گام قبل در فروش های آتی  نحوه انجام آن ها بهبود و توسعه داده تا آنها به استانداردهای کسب و کار خود تبدیل کنید. بنابراین دیگر بیشتر زمان خود را بیهوده صرف صحبت و تصمیم گیری در مورد اعداد و ارقام افزایش میزان فروش و نگرانی در مورد دست یافتن به نتایج تعیین شده نکنید. بلکه به جان آن فعالیت هایی که منجر به فروش می شوند را به درستی مدیریت کنید. کاری که واقعا در افزایش میزان فروش موثر است.

گام سوم: اندازه گیری میزان عملکرد فعالیت های شناسایی شده

بهترین روش برای به کارگیری و استخراج دانش از داده های ثبت شده در سیستم مدیریت مطب ارزیابی و سنجش فعالیت های انجام شده است. از طریق گزارشاتی که از سیستم های مدیریت به دست می آورید به راحتی می توانید نحوه و میزان عملکرد این فعالیت ها را کنترل کرده و شاخص های مناسب را تعریف و اندازه گیری کنید. نتایج این گزارشات به درستی به شما نشان می دهد که باید بر روی تقویت چه فعالیتی تمرکز کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

پس از مشخص کردن فعالیت های مهم به منظور پیشبرد فروش، باید مراحل فروش مناسب مطب و کلینیک خود را تعیین کنید.

مقالات مرتبط:

معرفی دکتر لینک | قسمت سوم – صاحبان مراکز بهداشت و درمان

آینده شغلی دانشجویان رشته پزشکی

۵ سوالی که قبل از استفاده دکتر لینک باید از خود بپرسید

معرفی دکتر لینک | قسمت دوم پرونده الکترونیک سلامت – EHR چیست؟

معرفی دکتر لینک | قسمت اول – امنیت و احراز هویت

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*