کیفیت بیشتر در خدمات ارائه شده و بالابردن دقت در سود دهی

  دکتر لینک | کیفیت بیشتر در خدمات ارائه شده و بالابردن دقت در سود دهی

با کمک دکتر لینک شما میتوانید:

۱. از پذیرش اولیه بیمار تا درمان و صورت حساب کل فرآیند های پزشکی را با داده های کد گذاری شده و مشخص برای تشخیص بیماری بهتر کنید،

۲.  فرآیند های صورت حساب اصلاح شده را با اطمینان از این که صورت حساب و داده های مدیریت، کامل و تصحیح میشود، بهبود بخشید.

۳. همچنین  دستورات را از طریق تجزیه و تحلیل ها و آمار اصلاح کنید و با کسب بینشی عمیق تر در مورد درآمد ها می توانید از تصمیمات مصمم تر و درست تر آگاه شده و منافع را افزایش دهید.

هانطور که میدانید، بهتر است اطمینان حاصل کنید که ارتباط داده ها با راه حل های دکتر لینک برای کدگذاری بهداشت و درمان،  بدون آسیب باقی میماند.

صورت حساب بیمار

دسترسی متقابل به عملکرد های ادغام شده صورت حساب ها و اطلاعات مالی

طبقه بندی دقیق انواع پرداخت ها و صورت حساب های مالی دکتر لینک، مدیریت صورت حساب ها، ارتباط پرداختی، دریافتی، و ادعاهای ذکر شده را حمایت میکند. بنابراین، شما میتوانید بهره وری کاربران و منافع بیمار را افزایش داده و سطوح پرداختی را به طرز چشمگیری کنترل کنید.

راهکارهای تعهد بیمار

مراقب خود را از لحاظ بیمار-محور با مشارکت خود بیمار ایجاد داده تا سلامتی بهتر و روند مدیریت عالی تر ایجاد شود.

شما با ره حل های مشارکتی دکتر لینک میتوانید تجربیات بیماران، مراکز درمانی و پرستاران را با مراقبت های بیمار-محور اصلاح کنید. با دکتر لینک شما میتوانید :

۱. روند درمان را بیرون از مرکز درمانی هدایت کنید.

۲. شرایط سلامت را پیش از موضوعات مطرح شده کنترل کرده و به بیماران کمک کنید تا بعد از درمان، سالم باقی بمانند.

لینک های بهداشتی

۱. افراد را با مدیریت صحیح سلامت خود و سبک زندگیشان آشنا کنید.   

۲. با بیماران ارتباط های تصویری و صوتی جهت چک آپ های دوره ای داشته باشید.

۳. ارتباط در شبکه های اجتماعی برقرار کنید.

۴. آموزش های متعدد بهداشت و درمان در سطوح مختلف ارتباطی داشته باشید.

​​​​​​​۵. به بیماران کمک کنید که سبک زندگی سالم را از طریق موبایل (APP) داشته باشند.

​​​​​​​۶.  محدودیت های پزشکی افراد را از طریق وسایل ارتباطی موبایل (APP) دنبال کنید.

​​​​​​​ ۷. درباره ی محدودیت های پزشکی مهم آگاه شوید.

​​​​​​​  ۸.  افراد را با اهداف سلامت و پیشرفت های رو به رشد آموزش دهید.

​​​​​​​  ۹.  دیدگاه های سلامت افراد و داده های فعالیتی را مورد بررسی قرار دهید.

پایه و اساس تعامل در سلامت (برای مدیران مراکز بهداشت و درمان)

 

مراقبت خویش مدیریتی (Self-managed) را بر اساس تعامل در سلامت اصلاح کنید.

مشارکت بیمار را در درمان شرایط  مزمن با راه حل های دکتر لینک( که اساس مشارکت سلامت را با موبایل (APP) و بر پایه ی تکنولوژی ابری دکترلینک فراهم میکند) حمایت کنید.

این راه حل ها به شما اجازه میدهند که:

پزشک را قادر سازید تا با استفاده از وسایل پزشکی محدود بر روی سلامتی بیمار متمرکز شود.

به پزشک اجازه دهید تا به اطلاعات بیمار دسترسی داشته باشد تا دکتر بتواند روند سلامتی بیماران دارای موقعیت خطرناک و عدم پیروی از رژیم های دارویی را مشاهده کند.

با بیماران، خانواده ها، پرستاران و کارشناسان قبل و بعد از مراقبت همکاری نمایید.

به تمام موقعیت های پزشکی، به موقع پاسخ دهید.

به موقع مراقبت بیمار را با تکنولوژی دکتر لینک برای برنامه ریزی، سفارش، خدمات ثبت مرتبط با تشخیص، جراحی، و درمان ارتقا دهید. دستورات را در یک بانک جامع قرار دهید. به عملکرد های برنامه ریزی شده خاص، راحت و هماهنگ شده اعتماد کرده تا سهولت، تکلیف و اختیارات منابع پزشکی را تایید کنند و اطلاعات خدمات ارائه شده را راه اندازی کنید. تکنولوژی دکتر لینک، راه اندازی منظم واحد های خدماتی و تسهیلات مراقبتی که هم موجب رضایت بیمار و هم رضایت پزشک می شود،بهبود ببخشید.

تکنولوژی هوشمند دکتر لینک همراهی امن و همیشگی

۱. داده های بیمار را با کمترین زحمت هماهنگ و تحلیل کنید. 

۲. با داده های موجود در نرم افزار موبایل دکتر لینک مراقبت را بهبود ببخشید.

۳. به مراقبان و همراهان بیمار اجازه داده میشود تا به داده های بیمار از طریق موبایل در هر زمان و مکانی دسترسی داشته باشند.

۴.  سوابق بیمار، خطرات حمله و نتایج مراکز پاراکلینیک، با اطمینان به روز میشوند و به شما کمک میکنند به سهولت از طریق ابر دکتر لینک دسترسی داشته باشید.

۵. خدمات ما میتواند موقعیت مدیریتی داده های کنونی شما را ارزیابی کند و میتواند به شما نشان دهد چه داده های فراوانی میتواند برای سازمانتان انجام دهد و مراحل را برای رسیدن به آن برنامه ریزی کند.

۶. ما میتوانیم به شما کمک کنیم تا یک راه حل داده ای بزرگ را که با اهداف شما سازگار است، توسعه داده و مزایای راه حل تان را با ابزار هایی برای اطمینان کاربرد آن با بالاترین پتانسیل، حمایت و سازگاری افزایش دهیم.

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*