وبلاگ

مطالب علمی و پزشکی و مدیریتی

دکتر لینک را تجربه کنید
کسب مهارت های ارتباطی در ارتباط با بیمار
تاثیر ارتباط دو طرفه با بیمار و جامعه
مدیریت نارضایتی همراه بیمار
پزشکان چگونه درصد موفقیت درمان را برای بیماران توضیح دهند؟
9 فاکتور اساسی جهت موفقیت تیم درمان
راهکارهای افزایش اعتماد مراجعین به پزشک
آیا نباید با بیمارانمان همدردی کنیم؟
مهارت گفتن خبر بد به بیمار
چگونه مدیریت مطب خود را به پزشک دیگری واگذار کنیم؟
آیا به مراجعه بعدی بیمار خود اهمیت می دهید؟
انواع قصور پزشکی ونحوه شکایت از قصور پزشک ( قسمت دوم)
انواع قصور پزشکی ونحوه شکایت از قصور پزشک ( قسمت اول)
سلامت الکترونیک چیست و چرا مهم است؟
ارسال پیام
درخواست مشاوره
چه ساعتی تماس بگیریم؟