وبلاگ

مطالب علمی و پزشکی و مدیریتی

مشاهده دمو درخواست مشاوره رایگان
نحوه اخذ تاریخچه پزشکی از بیمار
چگونه بیماران سالم تری داشته باشیم؟(مدیریت ارتباط با بیمار)
بررسی خشونت بیماران علیه پزشکان
کسب مهارت های ارتباطی در ارتباط با بیمار
تاثیر ارتباط دو طرفه با بیمار و جامعه
مدیریت نارضایتی همراه بیمار
پزشکان چگونه درصد موفقیت درمان را برای بیماران توضیح دهند؟
9 فاکتور اساسی جهت موفقیت تیم درمان
راهکارهای افزایش اعتماد مراجعین به پزشک
آیا نباید با بیمارانمان همدردی کنیم؟
مهارت گفتن خبر بد به بیمار
چگونه مدیریت مطب خود را به پزشک دیگری واگذار کنیم؟
آیا به مراجعه بعدی بیمار خود اهمیت می دهید؟
انواع قصور پزشکی ونحوه شکایت از قصور پزشک ( قسمت دوم)
انواع قصور پزشکی ونحوه شکایت از قصور پزشک ( قسمت اول)
سلامت الکترونیک چیست و چرا مهم است؟
ارسال پیام
درخواست مشاوره
چه ساعتی تماس بگیریم؟