وبلاگ

مطالب علمی و پزشکی و مدیریتی

مشاهده دمو درخواست مشاوره رایگان
آموزش دکترلینک - سمینار و کارگاه های آموزشی
آموزش دکترلینک - داشبورد مالی
آموزش دکترلینک - بخش اول: راه اندازی سیستم مدیریت دکتر لینک
آموزش دکترلینک - بخش پنجم: مدیریت درمانجو و پرونده الکترونیک درمانجو
آموزش دکترلینک - بخش چهارم: ثبت و پذیرش درمانجو
آموزش دکترلینک - بخش سوم: تعریف سرویس ها، تست ها و تنطیم نوبت ها
آموزش دکترلینک - بخش دوم: مدیریت کاربران
آموزش اتاق مجازی
کاربرد نرم‌افزار CRM دکتر لینک در مراکز درمانی
چگونه پزشک بهتری باشیم؟
پرسنل و سمت آنها را چگونه تعریف کنیم؟ (مدیریت افراد در دکتر لینک)
دکتر لینک به روز شد، سخنی از مدیر
پرونده الکترونیک سلامت بیمار دکتر لینک و کاربرد های آن
چرا باید به سیستم مدیریت مراکز درمانی دکتر لینک اعتماد کنیم؟
چرا سیستم مدیریت مراکز درمانی دکتر لینک؟ ( قسمت دوم)
چرا سیستم مدیریت مراکز درمانی دکتر لینک؟ ( قسمت اول)
۵ استفاده ویدئو کنفرانس در پزشکی
ارسال پیام
درخواست مشاوره
چه ساعتی تماس بگیریم؟