مزاياي راه اندازي باشگاه مشتريان در مراکز درمانی

  دکتر لینک | مزاياي راه اندازي باشگاه مشتريان در مراکز درمانی

باشگاه مشتریان در اثر گردآوردن مشتریان یک مطب کنار هم و ثبت اطلاعات آن‌ها بوجود می‌آید. اطلاعات آن‌ها که در یک بانک اطلاعاتی ثبت شده و می‌توان برای آن‌ها برنامه‌ریزی مدون انجام داد. بستری برای رفع نیازهای بیماران، توجه ویژه به آن‌ها و مدیریت صحیح ارتباط با بیمار. ابزار نسبتاً جدیدی که توسط برخی از مراکز درمانی استفاده می‌شود، بیماران فعلی و آینده نگر را با انگیزه‌هایی ویژه‌ای برای پیوستن به این باشگاه تشویق می‌کنند.

باشگاه مشتریان را می‌توان راهکاری برای یکپارچه سازی کلیه فعالیت‌های مطب در ارتباط با بیمار دانست. باشگاه مشتریان، بهانه‌ای برای پل ارتباطی با بیماران . ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ مرکز درمانی و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻋﻀﺎء (بیماران و پزشکان) اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ارزش اﻓﺰوده ﻫﺎي زﯾﺎد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

همانند تعریف باشگاه که در مفهوم کلی به معنای گردآمدن گروهی از افراد در یک تشکل منسجم است باشگاه مشتریان نیز به معنای گردآمدن بیماران یک مرکز درمانی در کنارهم گفته می‌شود.

باشگاه مشتریان برای تأمین نیازها و ایجاد منافع بیشتر بیماران شکل می‌گیرد. گردآمدن بیماران در یک تشکل ارزش آنها را بیشتر نموده و حس وفاداری آن‌ها را به پزشک بیشتر می کند. معمولاً باشگاه مشتریان همراه با اجرای برنامه وفاداری خواهد بود.

باشگاه مشتریان دارای ویژگی‌های مختلفی است از جمله: ارتباط بر پایه گفتگو، ارزش گرا بر پایه ایجاد منافع مادی و غیر مادی که هدف آن ایجاد یک رابطه عاطفی بین بیمار و پزشک است که البته با رفتار اعضاء شکل خواهد گرفت، و کمک می‌کند به اینکه آن را از سایر موارد مشابه مانند باشگاههای تفریحی، تخفیفی، وفاداری و... متمایز نماید.

باشگاههای مشتریان هدفمند بوده و برنامه‌های منظم و پیوسته‌ای برای بیماران دارد. یکی از اهداف آن در جذب بیمار بیشتر و کسب منافع برای دو طرف است. پس از جمع‌آوری اطلاعات بیماران، باشگاه از سلایق، علاقه‌مندی و درخواستهای آن‌ها اطلاع یافته و بوسیله آن آینده مرکز درمانی را ترسیم و بهینه می‌کند. تولیدات، خدمات و سایر فعالیت‌های هر مجموعه‌ای با استفاده از اطلاعاتی که از این بخش بدست می‌آید، می‌تواند توسعه یافته و در جهت رضایت مشتریان گام بردارد.

معمولاً پس از ایجاد و گردهم آمدن بیماران در کنارهم، باشگاه مشتریان پیش برنده اهداف برنامه وفاداری خواهد بود. به این مفهوم که اعضا ارزشهای افزوده‌ای (نه در نوع درمان) کسب می‌کنند که سایر بیماران از آن‌ها بی‌بهره‌اند. البته می‌توان باشگاه مشتریان ایجاد کرد و برنامه وفاداری نداشت. این امر باعث تنزل یک باشگاه مشتریان در حد عضویت ساده می‌شود. یا اینکه برنامه وفاداری داشت ولی باشگاه مشتریان را ایجاد نکرد. ولی همیشه این دو مقوله می‌توانند در کنار هم بسیار موفق تر باشند. عملکردی که مرتبط با بخش مدیریت ارتباط با بیمار نیز شناخته می‌شود.

اهداف باشگاه مشتریان

شاید مهمترین هدف باشگاه مشتریان ایجاد ارتباط دو سویه با بیمار و ایجاد منافع مشترک است. تکرار مراجعه بیمار به همراه رضایت او از پزشک. پر واضح است که راضی بودن بیماران وابسته به عملکرد پزشک است. بنابراین باشگاه مشتریان با استفاده از اطّلاعات جمع‌آوری شده می‌تواند آینده را ترسیم کرده و از دیدگاه اعضاء بهره ببرد. این کار باعث ایجاد رضایت بیمار، منافع بیشتر برای بیمار و همچنین تبلیغات بیشتر برای پزشک و در نتیجه رضایت طرفین خواهد شد. اصطلاح معروف برنده برنده

از دیگر اهداف مهم ایجاد باشگاه مشتریان در مجموعه‌ها، مقوله داده کاوی اعضاست. با امکان فراهم شده در یک باشگاه مشتریان می‌توان از پردازش اطلاعات مراجعین و بیماری ها در کنارهم بهره برد. به‌طور مثال از رنج سنی، تحصیلاتی، منطقه سکونت، جنسیت و... مطلع گشت و بر اساس آن داده‌های با ارزشی بدست آورد. مثلاً متوجه شد که در یک فصل خاص برای چه گروهی از بیماران و با چه اطلاعات دموگرافیکی یکسری بیماری ها پیش آمده است. یا اینکه در چه ساعاتی از روز چه اقشاری به پزشک مراجعه می کنند یا اینکه پراکندگی بیماران بر اساس معیارهای مختلف به چه میزان است. حتی در موارد پیشرفته تر می‌توان با استفاده از نظرسنجی از سایر خصوصیات نظیر علایق و سلایق بیماران اطلاع یافت و با کمک آن به ارائه خدمات پرفروشتر روی آورد.

انواع باشگاه

معمولاً تشکیل سطوح مشتری و تفکیک در بین اعضا می‌تواند نوع باشگاه را متفاوت نماید: برخی باشگاههای مشتریان در یک سطح پایه‌گذاری و اداره می‌شوند، این باشگاهها به تمام اعضای باشگاه مشتریانشان به یک دید نگاه می‌کنند و بدین ترتیب رفتار مشابه‌ای با تمام اعضای باشگاه دارند.

برخی نیز پس از مدتی اعضا باشگاه را به دسته‌های مختلف تفکیک می‌کنند، تا برای اعضای فعالتر خدمات بهتری فراهم کرد. باشگاه مشتریان هم‌زمان با بزرگتر شدن می‌تواند دسته بندی بین اعضا ایجاد کرده و خدمات را برای هر دسته متفاوت تعریف نماید. ایجاد گروه مشتریان خیلی مهم (VIP) می‌تواند پس از شکل‌گیری اولیه باشگاه مشتریان و بررسی رفتار مشتریان، انجام پذیرد. این نوع باشگاه که به باشگاه مشتریان افراد خیلی مهم(VIP CLUB)  معروف است، برخی اوقات از ابتدا مورد نظر ایجاد کنندگان باشگاه‌است.

در خیلی از باشگاهها هم از همان ابتدا، می‌توان بیماران را به دسته‌های مختلفی تفکیک کرد و برنامه و خدمات خاصی برای هر گروه از آن‌ها داشت. این تفکیک معمولاً به میزان مراجعه و جایگاه او بر می‌گردد. ایجاد اشتراک و دسته‌های: اولیه، نقره‌ای، طلائی و پلاتینیوم بر اساس همین نگاه شکل می‌گیرد. تفکیک بیماران می‌تواند با نگاه‌های متفاوتی بسته به هر تخصص پایه‌گذاری شود. در اجرای چنین عملکردی مسلماً مشاور خوب و با تجربه تضمین‌کننده موفقیت پروژه‌است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه باشگاه مشتریان و استفاده از خدمات دکتر لینک با مشاوران ما در تماس باشید.

مقالات مرتبط:

تاکتیک‌ های تشویقی در جذب بیمار / چگونه در ارائه تخفیف نوآوری به خرج دهیم؟

تاثیر شبکه های اجتماعی در جذب بیمار

فرصت های جدید برای جذب بیماران

وفادار سازی بیماران با 8 روش اجرایی

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*