تفکر سیستمی در کلینیک روانشناسی

  دکتر لینک | تفکر سیستمی در کلینیک روانشناسی

تاثیر تفکر سیستمی در کلینیک های روانشناسی، تفکر سیستمی اخیراً به عنوان یک رویکرد جامع برای تغییر و توسعه سازمانی مورد توجه قرار گرفته است.

در ادبیات دانشگاهی تعاریف متعددی از تفکر سیستمی وجود دارد. همانطور که راس دی آرنولد و جان پی وید در مقاله اخیر خود اشاره می کنند. "تفکر سیستمی، به معنای واقعی کلمه، یک فرآیند تفکر در مورد سیستم ها است" تفکر سیستمی به روابط پویا بین اجزای مختلف یک کل، اشاره دارد .

این تفکر در واقع بر لزوم تغییر ذهنیت از خطی به دایره‌ای تأکید می‌کند. به عنوان مثال، هرگونه تغییر، کنش، واکنش در یک بخش از سازمان، ممکن است تمام بخش ها را تحت تاثیر خود قرار دهد.

تفکر سیستمی رویکردی برای حل مسئله و درک پدیده های پیچیده با بررسی ارتباطات و روابط بین اجزای مختلف یک سیستم است. این شامل در نظر گرفتن سیستم به عنوان یک کل، به جای تمرکز بر روی بخش های جداگانه، و تشخیص این است که تغییرات در یک بخش می تواند اثرات موجی در کل سیستم داشته باشد، همچنین می توانید این نوع تفکر را در مدیریت کلینیک روانشناسی به خوبی شناسایی کنید

اثر پروانه ای

اثر پروانه ای به این مفهوم اشاره دارد که تغییرات یا اقدامات کوچک در یک سیستم پیچیده می تواند اثرات قابل توجه و غیرقابل پیش بینی در طول زمان داشته باشد.  این ارتباط و وابستگی متقابل عناصر مختلف در یک سیستم را برجسته می کند، جایی که حتی تغییرات جزئی می تواند منجر به تأثیرات آبشاری در کل سیستم شود.

تغییرات کوچک در کلینیک روانشناسی می توانید اثرات قابل توجی در طول زمان داشته باشد

اثر پروانه ای به این مفهوم اشاره دارد که تغییرات یا اقدامات کوچک در یک سیستم پیچیده می تواند اثرات قابل توجه و غیرقابل پیش بینی در طول زمان داشته باشد

این پدیده بر نیاز به تفکر کل نگر و سیستمی در هنگام تحلیل و مدیریت سیستم های پیچیده تاکید دارد. به بیان دیگر تفکر سیستمی رویکردی برای حل مسئله و درک پدیده های پیچیده با بررسی ارتباطات و روابط بین اجزای مختلف یک سیستم است.

نکات کلیدی در تفکر سیستمی
1. ارتباط متقابل:

هر جزء در یک سیستم به یکدیگر متصل است، به این معنی که تغییرات در یک منطقه می تواند بر سایر قسمت های سیستم تأثیر بگذارد.


2. حساسیت به شرایط اولیه:

تغییرات کوچک در شرایط اولیه می تواند منجر به پیامدهای بزرگ در طول زمان شود و پیش بینی دقیق نتایج را دشوار کند.


3. روابط غیر خطی:

رابطه بین علت و معلول همیشه متناسب یا مستقیم نیست، زیرا ورودی های کوچک می تواند به خروجی های نامتناسب منجر شود.
 

بطور کلی سیستم مجموعه‌ای از قطعات بهم وابسته یا وابسته به یکدیگر است که یک کل واحد را تشکیل می دهد. این قسمت‌های متقابل باید تعامل داشته باشند، درغیر اینصورت بخشی از یک سیستم نخواهند بود.

تفکر سیستمی یک رویکرد جامع به چگونگی ارتباط بین بخش‌های مختلف دارد. در تحلیل سنتی، مردم فقط به عناصر جداگانه در یک سیستم نگاه می‌کردند. با تفکر در سیستم‌ها، می‌توانید فرآیندهای متعادل کننده و تقویت کننده‌ای را که باعث بهبود رفتار سیستم می‌شوند، درک کنید.
 

توسعه سازمانی چیست؟

توسعه سازمانی “به زمینه، تمرکز و هدف تغییر در حین توسعه یک سازمان اشاره دارد.”به‌علاوه، یکی از تعریف‌های اخیر توسعه سازمانی بیان می‌کند: «توسعه سازمانی فرآیندی حیاتی و مبتنی بر علم است که به سازمان‌ها کمک می‌کند ظرفیت خود را برای تغییر ایجاد کنند و با توسعه، بهبود و تقویت استراتژی‌ها، ساختارها و فرآیندها، به اثربخشی بیشتری دست یابند.»

در اصل، تغییر و توسعه سازمانی خوب نیازمند یک تفکر سیستمی و یک رویکرد بین رشته ای و جامع برای مقابله با چالش های سازمانی پیچیده است.

تغییر و توسعه سازمانی خوب نیازمند یک تفکر سیستمی و یک رویکرد بین رشته ای و جامع برای مقابله با چالش های سازمانی پیچیده است

تفکر سیستمی و  تاثیر آن  در مدیریت سازمان

هنگامی که از تفکر سیستمی در مدیریت و عملیات استفاده می‌کنید، به طور قطع به یقین تصمیمات شغلی مناسبی خواهید گرفت.در واقع، شما هر تصمیم را با توجه به پیامدهای سیستماتیک تجزیه و تحلیل می‌کنید. مثلا اگر می‌خواهید یک ابزار تولید جدید بخرید، این نوع تفکر باعث می‌شود که هزینه آموزش کارکنان، زیرساخت‌ها و تغیر شغلی مورد نیاز را تجزیه و تحلیل کنید.

در نهایت، هدف از تفکر در سیستم‌ها کمک به شما در جلوگیری از اتلاف وقت، هزینه و سایر منابع است.یک رویکرد سیستمی برای مدیریت، سازمان را مجموعه‌ای از قطعات بهم پیوسته و پویا می‌داند. هر یک از این قسمت‌ها یک بخش و یک زیر سیستم در سازمان شما هستند.

در داخل این بخش‌ها، زیر سیستم‌های زیادی نیز وجود دارد. برای رسیدن سازمان بزرگتر به اهداف خود، همه این زیر سیستم‌ها باید تعاملات موثر و مستمری داشته باشند. این قطعات و زیرمجموعه‌های وابسته به یکدیگر هستند که با هم کار می‌کنند و عملکرد کل سازمان را به درستی انجام می‌دهند.

رویکرد سیستمی شامل ادغام اهداف از بخش‌های مختلف سازمان در کل سازمان است. این امر باعث حفظ تعادل در کلیت سیستم می‌شود. بدیهی است که اگر سیستم قصد رشد دارد، باید اهداف خود را به صورت مدیریت شده در نظر بگیرد.

این نوع تفکر همچنین تأثیر فعالیت‌های فعلی و آینده را بررسی می‌کند. سازمان‌ها باید در پاسخ به عوامل داخلی و خارجی تغییر کنند. در حالت ایده آل، سازمان همچنین با ایجاد یک فضای رقابتی می‌تواند در بازار کار نیز حرف اول را بزند.

در یک محیط کسب و کار، از طریق چشم‌انداز سیستم، سازمان می‌تواند سیاست‌های مختص خود را تنظیم کند. در دوره کوچینگ مدیر عاملی تمام موارد فوق در سازمان بررسی و نحوه پیاده سازی فرایندها با تفکر سیستمی تدریس می شود.


 پنح مزیت تفکر سیستمی چیست؟


شکست می‌تواند چیز خوبی باشد

هنگامی که دید سیستمی داشته باشید،  همه چیز را به عنوان یک سیستم مشاهده خواهید کرد. در این صورت مفهوم شکست برای سازمان شما بی معنی می شود، در واقع شما هیچ‌گاه شکست نخواهید خورد. فقط این سیستم است که به طور موقت شکست می‌خورد، نه شما یا سازمان شما.

در موقعیتی که شما در نهایت می‌خواهید کسب و کار و سازمان‌تان موفقیت آمیز عمل کند، برخی از شکست‌ها می‌توانند موارد خوبی باشند تا تجربه بهتری را در زندگی کاری خود داشته باشید و منجر به تصمیم‌گیری صحیح در آینده می‌شوند. اگر توماس ادیسون پس از انجام چندین اختراع ناموفق منصرف می‌شد، هرگز موفق نمی‌شد.


بهینه‌سازی، یک راه‌حل است

اگر نمی‌دانید کارکنان شما چگونه تعامل دارند و سیستم چگونه کار می‌کند، نمی‌توانید بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار خود را انجام دهید. تفکر سیستمی موجب می شود سوالات زیر را از خود بپرسید و برای پاسخ آنها برنامه ریزی کنید.

    به عنوان یک مدیر چگونه می‌خواهید یک شرکت موفق داشته باشید؟
    برای بهبود روند کار کارمندان خود چه کاری انجام خواهید داد؟
    آیا راه‌های غلبه بر رقبای خود را به درستی می‌دانید؟

برای ایجاد تغییراتی در ساده‌سازی مراحل انجام شده، باید کل سیستم را درک کنید. با استفاده از دیدگاه سیستمی، می‌توانید مراحل غیرضروری را از سر راه بردارید و میانبرهای موثری را بیابید که می‌تواند در هزینه شرکت شما نیز صرفه‌جویی کند.

برای ایجاد تغییراتی در ساده‌سازی مراحل انجام شده، باید کل سیستم را درک کنید


داشتن دید چند جانبه

گاهی لازم است شما یک قدم به عقب برگردید و کل اکوسیستم را از دور بررسی کنید و درک فرارشته‌ای از سیستم را بدست آورید. این دیدگاه جامع به شما کمک می‌کند تا خلاقیت خود را شکوفا کرده  و راه‌های جدیدی برای دستیابی به اهداف سازمانی خود پیدا کنید.


کشف ارتباط و تاثیر متقابل در سازمان

با یک رویکرد سیستمی، متوجه می‌شوید که همه چیز به طور پویا به هم وابسته است.  به عنوان مثال هر فرد برای رسیدن به موفقیت به همکاران خود نیاز دارد. سبک تفکر سیستمی ابزاری را برای ادغام اتصال، خلاقیت و بهره‌وری در محیط کار به شما می‌دهد.


رشد نوآوری و خلاقیت

روش سیستمی به جای جلوگیری از پیچیدگی کار، به شما کمک می‌کند مشکلات را به عنوان فرصت‌های مهیج ببینید. این مشکلات راه‌های بالقوه‌ای را برای نوآوری ثمربخش و رشد خلاقیت به شما ارائه می‌دهد. کارمندان شما به جای اجتناب از مسائل دشوار، به حل کننده‌های فعال مسئله تبدیل می‌شوند.

اصولا حل مسئله فرایندی است که در سازمانهایی که تفکر سیستمی در آنها حاکم است به یک فرایند لذت بخش و جمعی تبدیل می شود و همه برای رسیدن به نتیجه مطلوب از آن استقبال می کنند.

اصولا حل مسئله فرایندی است که در سازمانهایی که تفکر سیستمی در آنها حاکم است به یک فرایند لذت بخش و جمعی تبدیل می شود

سخن آخر

مهم نیست که سازمان شما بزرگ یا کوچک باشد، بدون شک شامل چندین سیستم است که برای رسیدن به اهداف شما باید با هم کار کنند.

زمانی که این سیستم با مسئله‌ای رو به رو می‌شود احتمالاً شما هرگز به راه حل طولانی دست نخواهید یافت، بلکه با مشاهده پویاییِ بهم پیوسته سیستم، می‌توانید روش بهتری برای انجام کار خود کشف کنید.تفکر سیستمی می‌تواند به شما کمک کند انقلاب و تحولی را در محل کار خود و در هر وضعیتی ایجاد کنید. اگر رویکرد سیستمی را در سازمان خود به کار بگیرید، یک کسب و کار بهتر و کارآمدتر خواهید داشت.

آیا شما مدیر یک مرکز یا کلینیک روانشناسی هستید؟ این مقاله یکی از ۱۰ مقالات برتر در زمینه مدیریت و تفکر سیستمی می باشد که میتواند به کلینیک های روانشناسی کمک شایانی به توسعه کند برای مشاوره مدیریت و پیاده سازی سیستم مدیریتی در کلینیک روانشناسی با شماره های ۰۲۱۲۲۰۶۷۶۳۵ و ۰۹۱۲۰۰۴۴۸۲۴ تماس بگیرید

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*