7 شیوه غلط در مدیریت مطب و کلینیک

  دکتر لینک | 7 شیوه غلط در مدیریت مطب و کلینیک

مدیریت مطب و کلینیک موفق، آسان تر از آن چیزی است که نشان می دهد اما پزشکان اغلب دچار 7 اشتباه رایج می شوند و به سرعت ارزش مطب و کلینیک خود را نابود می کنند. در ادامه به شرح این شیوه ها می پردازیم .

1) عدم مسئولیت پذیری پزشکان

کلینیک هایی با عملکرد ضعیف فاقد حمایت مدیریت ارشد می باشد . آنها توصیف کننده عملیات خدمات خود می باشد اما ارائه گر هیچ ارزش افزوده ای برای بیمار نمی باشد . آنها دارای کم نفوذی برای کسب وکار تلقی می شوند که هیچ جائی بین یک سوم ودوسوم دارائی های کل ندارند . این بدان معناست که مطب و کلینیک هایی که فاقد حمایت مدیر ارشد از برند می باشند ناکام خواهد ماند . آنها به بیماران دلیلی برای مراجعه ارائه نمی کنند و مزیت رقابتی دربرابر رقیب از خود نشان نمی دهند . هدف، تصمیم به مراجعه از طرف بیمار است.

2) زمینه فعالیت مطب و یا کلینیک خیلی دور از حوزه فعالیت اصلی

این فرض ساده انگارانه است که ایجاد ضمائم برند اضافی، هزینه پایین و ریسک کمی برای بهبود دارد. حقیقت این است که هزینه بالاتر و تمرکز ضعیف پزشک به این معناست که بسیاری از مطب های فرعی برای حداکثر برند سازی فرصت است.

3) نادیده گرفتن عصر دیجیتال

مدیریت مطب و کلینیک مدرن از تکنیکهای کنترل مدیریت به سمت تکنیک های تاثیرگذاری و همکاری حرکت کرده است. این مستلزم شفافیت، بازبودن و حضور فعال دربین کاربران است.

4) تسخیر شدن به وسیله بازار

با یافتن یک برند قوی جالب است که همه پسند بودن و تغییرات نادیده گرفته شود. درحالیکه مهم است که در علم پزشکی تغییر داشته باشی اما مصیبت آور است که ورودیهای جدید را نادیده گرفته وسلیقه های مختلف بیماران را نبینیم .

5) مطب های تازه و خام سردرگم هستند.

تغییر بسیار در مطب نه فقط بیماران را سردرگم می کند بلکه برای مطب نیز به شدت ناکاراست . مطب های ضعیف به محلی سازی بسیار بدون تقویت مبنای برند کمک می کند. این بدان معناست که یک مطب می تواند معنای متفاوتی با مخاطبین برای مخاطبین متنوع حفظ کند .

6) عدم توانایی دربررسی بازگشت سرمایه مطب خود

زمانی که تمامی تلاشهای جذب بیمار یا بیماران شما سودآور نیستند . بسیاری از بازاریابان نمی تواند پیوند سختی بین تلاشهای بازاریابی مطب ایجاد نماید هزینه دستیابی به بیمار و حفظ آن و بازگشت سرمایه مطرح است این امر منجر به حفظ بیماران غیر سودآور بسیار یا بیمارانی می شود که ارزش برند شما را از بین می برند .

7) شما نمی توانید همه چیز را به همه بدهید .

شما نمی توانید از جانب همه پذیرفته شوید . شجاع باشید و مخاطب هدف خود را انتخاب کنید. بسیاری از پزشکان تلاش می کنند تا بیماران بسیاری را هدف گیری نمایند زیرا باور دارند علم آنها مشمول جهان است.

نتیجه گیری :

هر روز مدیریت مطب و کلینیک پیچیده وپیچیده ترمی شود، فناوری این فرصت را ایجاد می کند خالق امکاناتی برای مدیر مطب باشید و مهارتهای جدید و نگرش متفاوتی رانیز به وجود آورید . عوامل پیشروی مدیران مطب موقتی نیستند .مطب ها و کلینیک ها دربازار رقابتی دارای ارزش بوده و مهم تلقی خواهد شد و درنتیجه به وجود خواهند آمد .

ایرادات ویژه تغییر می کند اما مدیریت مطب و کلینیک خود به خود وفق یافته و در هنگام پذیرش چالشهای جدید به وسیله بهبود قابلیت رقابتی ازسوی مدیران کامیاب می شود.

تکنولوژی دکتر لینک همراه همیشگی شما در مدیریت مطب و کلینیک

مقالات مرتبط:

چگونه یک نرم افزار مدیریت جامع برای مطب یا کلینیک خود تهیه کنیم؟

اشتباهات مدیریت مطب که به کسب و کار شما آسیب می‌زنند

انواع روش‌ها و ابزارهای مدیریت مطب

چند راه ساده برای افزایش رضایتمندی بیماران (اصول مطب داری)

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*